Inštitut 8. marec, društvo Eko Anhovo in dolina Soče ter Civilna iniciativa Danes so oblikovali spremembe Zakona o varstvu okolja, katerih glavni cilj je zagotoviti enako raven zaščite okolja in zdravja ljudi v okolici sežigalnic in naprav za sosežig z izenačitvijo standardov naprav za sosežig s standardi za sežigalnice. S sprejetem zakona bi se ukinili dvojni standardi in zmanjšalo onesnaževanje okolja ter zaščitilo zdravje prebivalcev in prebivalk v okolici naprav za sosežig.

S sprejetem zakona bi se ukinili dvojni standardi in zmanjšalo onesnaževanje okolja ter zaščitilo zdravje prebivalcev in prebivalk v okolici naprav za sosežig.

1. septembra so začeli zbirati 5000 overjenih podpisov za vložitev zakona v Državni zbor.

Informacije o tem, kako oddati overjen podpis in s tem podpreti pobudo, najdete na 8marec.si.