pravno obvestilo

KAZALO

1. SPLOŠNE DOLOČBE

Lastnik spletne strani in spletne domene »cnvos.si« (v nadaljevanju spletna stran) je Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij, Povšetova 37, 1000 Ljubljana; matična številka: 1663364 (v nadaljevanju CNVOS).

Uporabo spletne strani (brskanje, odpiranje povezav, branje vsebine in podobno) in uporabo spletnih aplikacij na spletni strani (spletno brskanje, uporaba obrazcev, uporaba, izdelava dokumentov v spletnih aplikacijah in podobno) štejemo kot soglasje obiskovalca spletne strani, da se strinja s temi splošnimi pogoji uporabe spletne strani. V kolikor se kot obiskovalec spletne strani ne strinjate s temi splošnimi pogoji, vas prosimo, da spletne strani ne uporabljate.

Pridružujemo si pravico, da te splošne pogoje kadarkoli in brez predhodne najave spremenimo, tako da novo različico objavimo na spletni strani. Različica splošnih pogojev je razvidna iz datuma njihove zadnje spremembe, ki je zabeležena na dnu teh pogojev.

Ti splošni pogoji veljajo za celotno spletno stran in vse njene posamezne dele, kot so razdelki, pod-strani ali aplikacije, ki tečejo na spletni strani, v kolikor za posamezen del izrecno ni določeno drugače.

2. VSEBINE IN APLIKACIJE NA SPLETNI STRANI

Obvestila, prispevki, članki, besedila in druge vsebine objavljene na spletni strani (v nadaljevanju vsebine) ter aplikacije, ki tečejo na spletni strani, smo izdelali z najboljšim namenom nevladnim organizacijam (v nadaljevanju NVO) in drugim obiskovalcem spletne strani podati koristne in uporabne vsebine za njihovo delo ali jim njihovo delo olajšati. Pri tem skušamo po svojih najboljših močeh z vzdrževanjem spletne strani zagotavljati točnost in pravilnost teh informacij in vsebin ter pravilno delovanje aplikacij.

Na spletni strani objavljamo predvsem informacije o dejavnostih in dogodkih, pobudah ter akcijah NVO, o ukrepih, ki zadevajo NVO, o možnostih vključevanja NVO v postopke odločanja in o drugih priložnostih in razpisih, relevantnih za NVO. Na spletni strani objavljamo le informacije, ki so v (neposredni ali posredni) povezavi z NVO ter v skladu s programsko zasnovo spletne strani, ko jo opredeljuje točka 3. teh splošnih pravil.

V spletni aplikaciji "razpisi za nvo" objavljamo lokalne, nacionalne in mednarodne javne razpise, na katere se lahko prijavijo NVO. Informacije o javnem razpisu objavimo, kot so na voljo v času objave na njihovi matični spletni strani, kar pomeni, da morebitni popravki ali spremembe javnega razpisa morda ne bodo objavljene tudi na naši spletni strani.

Pridržujemo si pravico do spreminjanja, dodajanja ali odstranitve vsebin ali aplikacij na spletni strani brez predhodnega opozorila in ne prevzemamo odgovornosti za kakršne koli posledice takšnih sprememb.

Na spletni strani so objavljene tudi povezave, ki kažejo na spletne strani drugih oseb. Na delovanje teh strani in na njihovo vsebino ne more vplivati in zato ne sprejemamo nikakršne odgovornosti za točnost tam objavljenih informacij in vsebin.

Pravni nasveti in obvestila so vezana na datum objave, zato priporočamo, da preverite, ali so informacije glede na morebitne spremembe zakonodaje še aktualne. Zaradi specifičnosti sodne prakse in konkretnih lastnosti posameznih primerov pravni nasveti in obvestila morda ne bodo pravilna za vsako splošno opisano situacijo. 

Pravila glede omejitve odgovornosti pri uporabi vsebin in aplikacij na spletni strani se nahajajo v točki 5. teh splošnih pogojev.

3. PROGRAMSKA ZASNOVA SPLETNE STRANI IN CNVOS NEVLADNIŠKIH NOVIC

Spletna stran CNVOS (www.cnvos.si) ter CNVOS nevladniške novice se posredujejo preko elektronske pošte in vsebujejo vsebine o dejavnostih in dogodkih, pobudah ter akcijah nevladnih organizacij (NVO) doma in po svetu, o politikah, programih in ukrepih na nacionalni, EU in mednarodni ravni, o možnostih vključevanja NVO v postopke odločanja in o različnih priložnostih in razpisih, relevantnih za NVO, tako v okviru nacionalnih razpisov, EU programov kot tudi alternativnih virov financiranja, o pravnih novostih, o javnih dogodkih ter drugih priložnosti za NVO. Vsebujejo lahko tudi pozive k sodelovanju v kampanjah, dogodkih, anketah in drugih akcijah, kot tudi tržne vsebine v smislu ponudb za razne produkte ali storitve. Pri tem objavljamo samo vsebine, ki so v neposredni ali posredni povezavi z nevladnim sektorjem. 

Na spletni strani in v CNVOS nevladniških novicah objavljamo tudi vsebine, ki jih CNVOS v objavo posredujejo druge NVO. Takšne novice pred objavo ali pošiljanjem po elektronski pošti pregledamo ter po potrebi skrajšamo, lektoriramo ali kako drugače predelamo, da so skladne s celotno podobo spletne strani, načinom objavljanja vsebin na spletni strani ali v elektronskih novicah. Za takšne posredovane vsebine odgovarja NVO, ki je informacijo posredovala.

V primeru, da se na spletni strani ali v elektronskih novicah objavi informacija, ki je pridobljena iz drugih virov, se ob njej navede vir oziroma se na to opozori s spletno povezavo do vira.

Pridružujemo si pravico, da vsebin, ki jih dobimo s strani drugih oseb, ne objavimo na spletni strani in jih ne vključimo v elektronske novice, če ocenimo, da niso relevantne za NVO. Prav tako ne objavljamo vsebin, ki so žaljive, spodbujajo sovražni govor do katerihkoli skupin ali posameznikov ali za katere ocenimo, da bi njihova objava lahko pomenila kršitev ustave ali zakona. Na svoji spletni strani ali v elektronskih novicah tudi ne objavljamo propagandnih in drugih vabil na plačljive dogodke drugih organizatorjev, razen v primeru, ko je dogodek namenjen NVO ali če ocenimo, da utegne biti informacija o dogodku kljub njegovi plačljivosti za NVO zanimiva.

Pri oceni, ali je neka vsebina relevantna ali zanimiva za NVO, in oceni, ali krši ustavo ali zakon, je CNVOS povsem avtonomen.

V CNVOS nevladniških novicah vsako informacijo praviloma objavimo le enkrat. Večkratne objave iste informacije so mogoče v primeru obveščanja o CNVOS dejavnostih ali v izjemnih primerih, ko nas NVO zaprosi za dodatno pomoč pri informiranju, kot npr. v primeru težav s pridobivanjem udeležencev na njihovih dogodkih, v primeru pobud ali peticij, ki so ključnega pomena za nadaljnje delovanje organizacije in podobno.

Pri sprejemanju odločitev, ali se neka informacija v CNVOS nevladniških novicah objavi večkrat, je CNVOS povsem avtonomen.

Pridružujemo si pravico, da na spletni strani ali CNVOS nevladniških novicah ne objavimo informacij o plačljivih storitvah in izdelkih, ki so ali ki bi lahko bili konkurenčni izdelkom ali dejavnostim CNVOS.

4. SPLETNA APLIKACIJA ePRAVNIK

Ta točka se nanaša na uporabo spletne aplikacije ePravnik, ki je del spletne strani (v nadaljevanju te točke ePravnik).

Na CVNOS smo izdelali ePravnika z najboljšim namenom, da bi nevladnim organizacijam (NVO) ponudil možnost samostojne izdelave pravnih dokumentov glede na njihove individualne potrebe, ki bi bili skladni z veljavno zakonodajo in ki pridejo v poštev v večini primerov, v katerih se znajdejo NVO. Ne glede na to pa ne odgovarjamo za pravilnost izdelanih dokumentov in za njihovo skladnost z veljavnimi predpisi; uporabniki ePravnika dokumente, ki si jih izdelajo, uporabljajo izključno na lastno odgovornost. 

Dokumenti, ki jih izdela ePravnik, so vezani na datum objave, zato priporočamo, da preverite, ali so informacije in rešitve glede na morebitne spremembe zakonodaje še aktualne. Zaradi specifičnosti sodne prakse in konkretnih lastnosti posameznih primerov izdelani dokumenti morda ne bodo pravilni za vsako splošno opisano situacijo, v kateri bi se znašel uporabnik ePravnika.

Pridružujemo si pravico, da brez predhodnega obvestila prekinemo delovanje ePravnika, če je to potrebno zaradi tehničnih nadgradenj, posodobitev sistema ali zaradi poslovnih odločitev.

Pravila glede omejitve odgovornosti pri uporabi ePravnika se nahajajo v točki 5. teh splošnih pogojev.

5. OMEJITEV ODGOVORNOSTI PRI UPORABI SPLETNE STRANI IN APLIKACIJ

Obiskovalci spletne strani uporabljajo spletno stran, njene dele, vsebine in aplikacije, ki tečejo na spletni strani, izključno na lastno odgovornost.

CNVOS in odgovorni urednik spletne strani ne prevzemata nikakršne odgovornosti v primeru, če se spregleda kakšno pomembno informacijo ali drugo vsebino, objavljeno na svetovnem spletu ali posredovano CNVOS v objavo.

CNVOS ne prevzema nikakršne odgovornosti o točnosti in pravilnosti na spletni strani objavljenih informacij in vsebin, ne prevzema odgovornosti zaradi spremembe že objavljenih informacij ali vsebin in ne prevzema odgovornosti za morebitno nastalo škodo, ki bi obiskovalcu spletne strani nastala zaradi uporabe tam objavljenih informacij ali vsebin.

CNVOS ne odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi uporabe spletnih aplikacij na spletni strani, kot tudi ne jamči za uspešnost uporabe aplikacij. V nobenem primeru CNVOS ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi izvirala iz uporabe oziroma nezmožnosti uporabe aplikacij, vključno s škodo zaradi izgubljenega prihodka ali pričakovanega dobička, izgube ali okrnitve dobrega imena, izgube poslov ali izgube podatkov.

Nadalje CNVOS ne prevzema nikakršne odgovornosti zaradi škode, ki bi nastala obiskovalcu spletne strani ali uporabniku aplikacij, ki tečejo na spletni strani, pri njihovi uporabi ali pri kakršnikoli uporabi dokumentov, ki jih aplikacije izdelajo. CNVOS zato uporabnikom aplikacij priporoča, da si redno izdelujejo varnostne kopije dokumentov, ki si jih izdelajo preko aplikacij na spletni strani, saj CNVOS ne odgovarja za morebitno izgubo teh dokumentov ali podatkov, ki jih ti vsebujejo.

6. PIŠKOTKI

Spletna stran uporablja izključno piškotke, ki so nujno potrebni za delovanje spletnega mesta. Brez teh piškotkov spletno mesto ne bi delovalo pravilno. Ti piškotki so:

csrftoken

Piškotek omogoča zaščito pred ponarejanjem zahtev oz. za  preprečevanje zlorabe pri obrazcih in se uporablja izključno na straneh, ki od uporabnika zahtevajo vnos podatkov (aplikacija e-pravnik, elektronske prijavnice). Ko uporabnik zapre brskalnik, se piškotek izbriše.

sessionid

Piškotek je namenjen ohranjanju seje uporabnika aplikaciie e-pravnik. Z njim uporabnikom omogočamo, da lahko v istem brskalniku naknadno urejajo svoje dokumente, ustvarjene v aplikaciji e-pravnik. Piškotek je aktiven teden dni od vsakega nalaganja strani z e-pravnikom, to pomeni, da se z obiskovanjem spletnega mesta njegova veljavnost in trajanje podaljšuje

floater-modal-closed 

Ta piškotek si zapomni, da ste pojavno okno s pomembnim sporočilom že videli in zaprli.

newsletter-signup-pupup-closed

Ta piškotek si za 24 ur zapomni, da ste zaprli pojavno okno za prijavo na e-novice. 

7. SPLOŠNI POGOJI UDELEŽBE NA CNVOS DELAVNICAH

7. 1. DELAVNICE S KOTIZACIJO

To poglavje se nanaša na izobraževalne dogodke, ki ga organizira CNVOS in na katerem se udeležencem poda določeno strokovno ali praktično znanje (kot npr. delavnice, seminarji in podobni dogodki) in kjer je udeležba plačljiva.

PLAČILO KOTIZACIJE

Kotizacija kot plačilo za udeležbo na delavnici se poravna v enkratnem znesku najmanj dva dni pred delavnico, na katero se organizacija prijavi. S posredovanjem izpolnjene in podpisane prijavnice prijavljeni organizaciji zagotovimo prosto mesto na delavnici, organizacija pa s tem prevzame obveznost plačila kotizacije. Šteje se, da je dogovor o izvedbi delavnice sklenjen, ko prejmemo izpolnjeno prijavnico. V primeru, da se predstavnik prijavljene organizacije ne udeleži delavnice in udeležbe ne odpove v skladu s temi pogoji, to ne vpliva na obveznost plačila kotizacije in se morebitna že plačana kotizacija v tem primeru ne vrača.

POPUSTI

20% popust za člane CNVOS.

20 % popust na drugega udeleženca iz iste organizacije, 30 % za tretjega in vse nadaljnje udeležence iz iste organizacije.

UDELEŽBA NA DELAVNICI

Udeležba na delavnicah je mogoča izključno pod pogojem, da je organizacija poravnala kotizacijo.

IZVEDBA DELAVNIC

Posamezno delavnico se izvede pod pogojem, da se nanjo prijavi najmanj 10 udeležencev. V primeru, da se jih na posamezno delavnico prijavi manj kot deset, se delavnica ne izvede in se o tem najmanj dva dni pred delavnico po elektronski pošti obvesti organizacije, ki so se nanjo prijavile ter se jim v roku nadaljnjih 15 dni vrne plačano kotizacijo. Delavnice potekajo v slovenskem jeziku. Zgolj izjemoma je del delavnic ali gradiv lahko tudi v tujem jeziku, na kar vnaprej posebej opozorimo na prijavnici.

Na  delavnici je obvezna registracija prisotnih udeležencev, saj te podatke potrebujemo za izpolnitev naših zahtev do vas ali za lastno poslovanje (npr. da lahko izdamo ali pošljemo potrdilo o udeležbi, da lahko izdamo račun in podobno).

Pridružujemo si pravico do spremembe datuma ali lokacije izvedbe delavnice, o čemer bomo obvestili organizacije, ki so se nanjo prijavile, najmanj tri dni vnaprej. Gradiva, ki jih uporabljajo predavatelji in izvajalci delavnic, so zaščitena avtorska dela. Za parkiranje na kraju dogodka poskrbijo udeleženci sami, zanj CNVOS ne odgovarja.

V primeru, da delavnice ni mogoče izpeljati zaradi zunanjih okoliščin ali prepovedi izvajanja storitev, se organizaciji v roku 15 dni od odpovedi dogodka, vrne plačano kotizacijo.

Prijavljene organizacije glede izvedbe delavnice (npr. morebitne spremembe, odpovedi, itd.) obveščamo na el. naslov, ki nam ga sporočite ob prijavi.

ODPOVED UDELEŽBE IN VRAČILO KOTIZACIJE

Organizacija, ki se je prijavila na delavnico, lahko odpove svojo prijavo najmanj 5 (pet) delovnih dni pred predvidenim datumom delavnice, in sicer tako, da nas o tem obvesti preko elektronske pošte na naslov: info@cnvos.si. V takšnem primeru se organizaciji vrne plačana kotizacija v roku 15 dni od prejema odpovedi. Enako velja tudi v primeru, če organizacija odpove prijavo manj kot 5 (pet) delovnih dni pred predvidenim datumom delavnice in z dokazili ob odjavi izkaže, da prijave prej ni mogla odpovedati iz nepredvidenih razlogov, na katere ni mogla vplivati (npr. hujše bolezni, nesreče, itd.).

V primeru, da se organizacija prijavi na delavnico manj kot 5 delovnih dni pred predvidenim datumom delavnice, odpoved ni možna.

Informacije o obdelavi osebnih podatkov udeležencev  delavnic najdete najdete v točki 8.3 teh splošnih pogojev.

7. 2. BREZPLAČNE DELAVNICE

To poglavje se nanaša na izobraževalne dogodke, ki jih organizira CNVOS in na katerem se udeležencem poda določeno strokovno ali praktično znanje (kot npr. delavnice, seminarji in podobni dogodki) in kjer je udeležba za udeležence brezplačna oziroma je udeležba možna brez kotizacije.

UDELEŽBA NA DELAVNICI

Število mest na delavnici je lahko zaradi lažje izvedbe omejeno, kar je navedeno na prijavnici. V primeru, da število prijav presega število prostih mest, bomo udeležbo omogočili nevladnim organizacijam, katerim bo znanje iz delavnice najbolj koristilo pri njihovem delu. Pri tem bomo izhajali iz podatkov, ki jih bodo prijavitelji sami navedli v prijavi. Izbrane in neizbrane prijavitelje bomo o odločitvi obvestili najmanj pet delovnih dni pred delavnico.

Na  delavnici je obvezna registracija prisotnih udeležencev, saj te podatke potrebujemo za izpolnitev naših zahtev do vas ali za lastno poslovanje (npr. da lahko izdamo ali pošljemo potrdilo o udeležbi, da lahko o udeležbi poročamo morebitnemu financerju delavnice in podobno).

Prijava na delavnico se šteje kot izražena volja organizacije, da se delavnice udeleži, dogovor o izvedbi delavnice med CNVOS in prijavljeno organizacijo pa je sklenjen, ko CNVOS potrdi udeležbo organizacije na delavnici.

IZVEDBA DELAVNICE

Posamezno delavnico se izvede pod pogojem, da se nanjo prijavi najmanj deset organizacij. V primeru, da se jih na posamezno delavnico prijavi manj kot deset, se delavnica ne izvede in se o tem najmanj dva dni pred delavnico po elektronski pošti obvesti organizacije, ki so se nanjo prijavile. Delavnice potekajo v slovenskem jeziku. Zgolj izjemoma je del delavnic ali gradiv lahko tudi v tujem jeziku, na kar vnaprej posebej opozorimo na prijavnici.

Pridružujemo si pravico do spremembe datuma ali lokacije izvedbe delavnice, o čemer bomo obvestili organizacije, ki so se nanjo prijavili, najmanj tri dni vnaprej. Gradiva, ki jih uporabljajo predavatelji in izvajalci delavnic, so zaščitena avtorska dela. Za parkiranje na kraju dogodka poskrbijo udeleženci sami, zanj CNVOS ne odgovarja.

Prijavljene organizacije glede izvedbe delavnice (npr. morebitne spremembe, odpovedi, itd.) obveščamo na el. naslov, ki nam ga sporočijo ob prijavi.

ODPOVED UDELEŽBE

Organizacija, ki se je prijavil na delavnico, lahko odpove svojo prijavo najmanj 5 (pet) delovnih dni pred predvidenim datumom delavnice, in sicer tako, da nas o tem obvesti preko elektronske pošte na naslov: info@cnvos.si. Če organizacija svoje prijave ne odpove v tem roku in na opisan način in se njen predstavnik delavnice ne udeleži (kljub zagotovljenemu mestu), takšna organizacija izgubi možnost udeležbe na CNVOS brezplačnih delavnicah v naslednjih 12 mesecih. Takšna posledica ne velja, če organizacija odpove prijavo manj kot 5 (pet) delovnih dni pred predvidenim datumom delavnice in z dokazili ob odjavi izkaže, da prijave prej ni mogla odpovedati iz nepredvidenih razlogov, na katere ni mogla vplivati (npr. hujše bolezni, nesreče, itd.).

AKTIVNA UDELEŽBA

V primeru, da gre za delavnico, ki poteka v več sklopih (oziroma  časovnih obdobjih) in/ali se od udeležencev pričakuje ustrezno aktivno sodelovanje (v obliki sodelovanja v skupinskem delu, izdelava dinamičnih nalog) je obveznost organizacije, da se takšne delavnice v njenem imenu udeleži oseba, ki se bo lahko udeležila vseh sklopov oziroma aktivno sodelovala. V primeru, da se udeleženec ne udeleži vseh sklopov oziroma se ugotovi, da na delavnici aktivno ne sodeluje, organizacija, ki jo predstavlja tak udeleženec, izgubi možnost udeležbe na CNVOS brezplačnih delavnicah v naslednjih 12 mesecih. Takšna posledica ne velja, če udeleženec oziroma organizacija z dokazili v roku 14 dni po koncu delavnice izkaže, da udeležba oziroma aktivna udeležba ni bila mogoča iz nepredvidenih razlogov, na katere udeleženec ni mogel vplivati (npr. hujše bolezni, nesreče, itd.).

Informacije o obdelavi osebnih podatkov udeležencev, vključno s posredovanjem teh podatkov morebitnim financerjem delavnic, najdete v točki 8.3 teh splošnih pogojev.

8. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

8.1. CNVOS NEVLADNIŠKE NOVICE

Postopek prijave in hramba privolitve

CNVOS pošilja CNVOS nevladniške novice (v nadaljevanju tega poglavja: novice) na vaš elektronski naslov na podlagi vaše vnaprejšnje privolitve, ki se poda s klikom na posebno povezavo v prejetem elektronskem sporočilu, s čimer se potrdi tudi veljavnost in dostop do elektronskega naslova, na katerega želite novice prejemati. S potrditvijo tako podate CNVOS (Zavod center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij, Povšetova ulica 37, 1000 Ljubljana) privolitev za obdelavo tega elektronskega naslova kot osebnega podatka. 

Ob podaji vaše privolitve shranimo kopijo našega elektronskega sporočila, v  katerem ste s klikom podali privolitev za prejemanje novic, elektronski naslov, iz katerega je bila takšna privolitev dana ter datum in čas privolitve (v nadaljevanju tega poglavja: kopija privolitve). Kopijo privolitve hranimo kot dokazilo o vaši privolitvi za obdelavo osebnih podatkov.

Pošiljanje novic in uporaba elektronskega naslova

Elektronski naslov, na katerega ste ali boste naročili novice, bomo uporabljali izključno za pošiljanje teh novic in ga ne bomo posredovali v uporabo tretjim osebam, razen če bi od nas to zahteval zakon (kot npr. da v inšpekcijskem postopku nadzoru razkrijemo, komu je bila kakšno elektronsko sporočilo  poslano). Pri pošiljanju novic sodelujemo z  Danes je nov dan, Inštitutom za druga vprašanja, ki je naš trenutni ponudnik internetnih storitev in ki nastopa v vlogi t. i. »pogodbenega obdelovalca« oziroma »obdelovalca« teh podatkov. Z njim imamo pogodbo, po kateri  je ta zavezan, da vaš elektronski naslov uporablja izključno v imenu CNVOS ter da zagotavlja njegovo varstvo v skladu z vsakokratnimi veljavnimi predpisi in našimi navodili.

Vaše osebne podatke lahko obdelujejo tudi druge fizične ali pravne osebe, ki nam nudijo običajne internetno komunikacijske storitve, kot so ponudniki telekomunikacijskih storitev in druge osebe, ki nudijo CNVOS podporne storitve.

Odjava od novic in vaše pravice

Od prejemanja novic se lahko kadarkoli odjavite, tako da kliknete na ustrezno povezavo, ki se nahaja na dnu vsakokratnih novic ali tako, da nam pišete na info@cnvos.si. V primeru odjave vašega elektronskega naslova ne bomo več uporabljali za pošiljanje novic.

V primeru vaše odjave bomo zgolj hranili še kopijo vaše privolitve (ki vsebuje tudi vaš elektronski naslov), in sicer še toliko časa, kot smo na podlagi predpisov še lahko pozvani k njeni predložitvi. Trenutni zastaralni rok za tovrstne postopke znaša dve leti, zato bomo kopijo privolitve in s tem vaš elektronski naslov dokončno izbrisali iz naših evidenc najkasneje po poteku treh let od prejetja vaše odjave. Tovrstno hrambo kopije vaše privolitve utemeljujemo s svojim t.i. »zakonitim interesom«, saj lahko zgolj na takšen način zagotavljamo dokaz, da smo vaš elektronski naslov, do vaše odjave, zakonito uporabljali za posredovanje novic.

Dodatne informacije

Če imate dodatna vprašanja glede varstva osebnih podatkov, povezanih s prejemanjem nevladniških novic ali če uveljavljate pravico do ugovora zoper obdelavo vaših osebnih podatkov, ki temelji na našem zakonitem interesu, nam pišete na info@cnvos.si ali nas pokličete na 01/ 542 14 22. Uporabite lahko tudi poseben obrazec.

8.2. UDELEŽBA NA JAVNIH DOGODKIH

Kot javni dogodek v tem poglavju se šteje javna prireditev ali javni shod, ki je bil predhodno prijavljen državnim organom (policiji ali upravni enoti) in tudi objavljen na njihovi spletni strani, kot tudi drugi naši javni dogodki ali dogodki javnega značaja, ki so pod enakimi pogoji dostopni komurkoli in se ne odvijajo v zaprtih skupinah. Sem uvrščamo predvsem prireditve, festivale, konference, javne razglasitve nagrad, sejme ter zabavne, kulturne ali športne javne dogodke, namenjene praznovanju ali druženju.

Postopek prijave in informacije o uporabi zbranih osebnih podatkov

Če je za udeležbo na javni dogodek potrebna predhodna prijava, bomo vaše podatke, oddane preko prijavnice, uporabili za potrebe organizacije javnega dogodka (da vam lahko na njem zagotovimo prosto mesto, gradiva in druge s tem povezane storitve, kot npr. posebno vrsto prehrane, da omogočimo dostop do prireditvenega prostora, izvedemo evalvacijo dogodka in podobno).  Če je število mest na javnem dogodku vnaprej omejeno in bomo na podlagi prejetih prijav šele izbrali, kdo se bo javnega dogodka lahko udeležil, bomo prejete podatke uporabili tudi za izbor postopka udeležencev na javnem dogodku ter za njihovo obveščanje o odločitvi.

Vaša prijava  na javni dogodek pomeni vzpostavitev pogodbenega odnosa s CNVOS (Zavod center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij, Povšetova ulica 37, 1000 Ljubljana) oziroma zahtevo za vzpostavitev takšnega odnosa, če je število mest omejeno in se udeležence na podlagi prijave v predhodnem postopku šele izbere. V prejšnjem odstavku opisana obdelava osebnih podatkov zato temelji na takšnem »pogodbenem razmerju« oziroma »zahtevi« po sklenitvi takšnega razmerja.

Če prijave na javni dogodek ne odda oseba, katere podatki so oddani preko prijavnice (npr. zastopnik organizacije prijavi drugega delavca v organizaciji), je obveznost osebe, ki prijavnico odda, da ima ustrezno pravno podlago za posredovanje osebnih podatkov  druge osebe preko prijavnice (npr. da ima soglasje takšne osebe) ter da takšno osebo tudi obvesti o obdelavi njenih osebnih podatkov, kot so navedeni v prijavnici in v teh pogojih.

Registracija prisotnih na javnem dogodku

Na nekaterih naših javnih dogodkih je potrebna registracija prisotnih udeležencev, saj te podatke potrebujemo za izpolnitev naših zahtev do vas ali za lastno poslovanje (npr. da vam lahko izdamo ali pošljemo potrdilo o udeležbi, da lahko izdamo račun, da se seznanimo, kdo se je dogodka sploh udeležil in podobno). Če je javni dogodek financiran iz javnih sredstev, listo prisotnih udeležencev potrebujemo tudi za potrebe poročanja financerjem, kar je podrobneje pojasnjeno v naslednjem sklopu.

Na našem javnem dogodku se je možno registrirati na dva načina:

  • da se podpišete na skupno vnaprej izpolnjeno listo prisotnosti, ki bo tekom dogodka krožila med vsemi prisotnimi udeleženci (kar pomeni, da se bodo podatki na skupni listi prisotnosti (ime, priimek, organizacija, podpis) lahko razkrili ostalim udeležencem usposabljanja ali
  • da se pred začetkom javnega dogodka zglasite na mestu za potrditev prisotnosti in s podpisom na posebnem potrdilu potrdite svojo prisotnost.

Priporočamo uporabo prvega načina, ki nam olajša celotno poslovanje in pomeni tudi manj dokumentacije ter manjšo porabo papirja. To lahko naredimo samo z vašim soglasjem ob prijavi na javni dogodek. Vključitev vaših osebnih podatkov na skupno listo pristnosti in morebitna seznanitev drugih udeležencev s tem podatki tako temelji na vaši privolitvi.

Če vam takšen način morda ne ustreza ali če privolitve iz drugih razlogov ne podate, je vaša obveznost, da se vsaj 10 minut pred začetkom javnega dogodka zglasite  na mestu, namenjenem za potrditev prisotnosti, ki bo posebej označeno, in tam s podpisom posebnega potrdila potrdite svojo prisotnost.

V primeru, da javni dogodek poteka na spletu, se registracija prisotnih opravi tako, da se napravi posnetek zaslona, kjer so razvidni prisotni udeleženci. V tem primeru lahko posnetek zaslona vsebuje vaše ime, priimek, naziv organizacije ali vašo fotografijo. V primeru, da ne želite posredovati vaše fotografije, je vaša obveznost, da izklopite video način.

Fotografiranje

Na javnem dogodku obstaja večja verjetnost, da boste kot udeleženec fotografirani ali posneti ter da bodo takšne fotografije ali posnetki javno objavljeni na spletu ali v medijih ali kako drugače dostopne širši javnosti. Z vašo udeležbo javnega dogodka štejemo, da to možnost dopuščate. Dejstvo, da se javnega dogodka udeležite in da se ob fotografiranju ne umaknete in torej ostajate na mestu javnega dogodka, se šteje kot vaša privolitev k tovrstni obdelavi vaših osebnih podatkov (fotografij).

Če boste tekom spletnega dogodka razkrili kakšne svoje osebne podatke (npr. z vašo podobo preko spletne kamere, z vpisom osebnih podatkov v pogovornem oknu, itd.) upoštevajte, da bodo ti podatki lahko vidni tudi ostalim in da bodo javno objavljeni. Če tega ne želite, poskrbite, da to takšnega razkritja ne pride (npr. ne vključujte se v video pogovor, v pogovornem oknu uporabite ime organizacije in ne vašega osebnega imena...).

Rok hrambe osebnih podatkov

Če je javni dogodek financiran iz javnih sredstev, bomo vaše osebne podatke, ki ste nam jih poslali ob prijavi, in dokazilo o vaši prisotnosti na javnem dogodku (lista prisotnosti ali posebno potrdilo) hranili vse dokler smo financerju zavezani te podatke hraniti.

Pri dogodkih, ki jih financira Ministrstvo za javno upravo (in je kot financer tudi  naveden na prijavnici na dogodek), omenjene osebne podatke hranimo do 31. 12. 2037.

Pri dogodkih, ki jih financira DG REGION (in je kot financer tudi  naveden na prijavnici na dogodek) omenjene osebne podatke hranimo do 31. 12. 2024.

Pri dogodkih, ki jih financira Evropska izvajalska agencija za izobraževanje in kulturo (EACEA) in je kot financer tudi navedena na prijavnici na dogodek, omenjene osebne podatke hranimo do 31. 12. 2031.

Pri dogodkih, ki se izvajajo v okviru Programa ACF v Sloveniji, omenjene osebne podatke hranimo do 31. 12. 2029.

Če javni dogodek ni financiran iz javnih sredstev (in torej financer na prijavnici ni naveden) ali če gre za financerja, ki zgoraj ni posebej izpostavljen, bomo vaše osebne podatke, ki ste nam jih poslali ob prijavi, in dokazilo o vaši prisotnosti na javnem dogodku (lista prisotnosti ali posebno potrdilo) hranili pet let od javnega dogodka, nato pa jih bomo v roku enega leta izbrisali.

Zgornje roke hrambe utemeljujemo s svojim zakonitim interesom, saj lahko zgolj tako izpolnimo svoje zaveze do financerja javnega dogodka (obvezuje nas obveznost hrambe dokumentacije) oziroma te podatke potrebujemo za primer vaših ali naših pravnih zahtevkov iz naslova vaše udeležbe na javnem dogodku, ki zastarajo v petih letih po izvedbi dogodka.

Posredovanje vaših osebnih podatkov financerju javnega dogodka

Pri izvedbi nekaterih naših javnih dogodkov, za katere prejmemo od financerjev namenska sredstva, smo pogodbeno zavezani poročati tudi o udeležencih na teh dogodkih. V tem primeru registriramo udeležence na javnem dogodku, in sicer preko skupne liste prisotnosti ali z drugim potrdilom o prisotnosti oziroma v primeru spletnega dogodka posnamemo fotografijo zaslona, del vaših osebnih podatkov na teh dokumentih (ime in priimek, organizacija iz katere prihajate in podpis ali fotografijo) pa posredujemo financerju.

Pri dogodkih, ki jih financira Ministrstvo za javno upravo (in je kot financer tudi  naveden na prijavnici na dogodek) bomo omenjene osebne podatke posredovali Ministrstvu za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

Pri dogodkih, ki jih financira DG REGIO (in je kot financer tudi  naveden na prijavnici na dogodek) bomo omenjene osebne podatke posredovali DG Regio, Evropska komisija, B-1049 Bruselj, Belgija.

Pri dogodkih, ki jih financira Evropska izvajalska agencija za izobraževanje in kulturo (EACEA) in je kot financer tudi  navedena na prijavnici na dogodek, bomo omenjene osebne podatke posredovali EACEA, Rue Joseph II 59, Bruselj, Belgija. V okviru poročanja financerju se lahko z omenjenimi osebni podatki seznanita tudi Slagalica- zaklada za razvoj lokalne zajednice, Trg Augusta Senoe 1. Osijek, Hrvaška in Solidarna – zaklada za ljudska prava in solidarnost, Trg kralja Petra Kresimira IV br.2, Zagreb, Hrvaška kot partnerja projekta.

Pri dogodkih, ki se izvajajo v okviru Programa ACF v Sloveniji, bomo na prijavnici omenjene osebne podatke posredovali tudi Uradu za finančni mehanizem (The Financial mechanism Office, European free trade association, Rue Joseph II 12-16, B-1000 Bruselj, Belgija), ki nadzoruje izvajanje programa in smo mu k takšnemu poročanju pogodbeno zavezani.

V vseh zgornjih primerih imajo dostop do posnetka zaslona, skupne liste prisotnosti ali drugega potrdila o prisotnosti tudi drugi državni ali evropski organi, ki izvajajo nadzor nad porabo javnih sredstev: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Ministrstvo za finance, Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna, Računsko sodišča Republike Slovenije, Evropska komisije in  Evropsko računsko sodišča ali njihovi pooblaščenci.

V primeru podrobnejšega nadzora nad porabo javnih sredstev, povezanih z organizacijo javnega dogodka, se lahko financer ali organi iz prejšnjega odstavka seznanijo tudi z vsemi drugimi osebnimi podatki, ki ste jih vpisali v prijavnico na javni dogodek in ki jih hranimo sami.

Če je dogodek izveden v okviru projekta, kjer kot vodilni partner ne nastopa CNVOS, se bodo podatki o udeležencih (ime in priimek, organizacija iz katere prihajate in podpis ali fotografija) posredovali tudi vodilnemu partnerju projekta. V  teh primerih bo vodilni partner naveden na prijavnici na dogodek.

Posredovanje osebnih podatkov financerjem oziroma organom, ki izvajajo nadzor, utemeljujemo s svojim zakonitim interesom, saj lahko zgolj tako izpolnimo svoje zaveze do financerja javnega dogodka in mu verodostojno poročamo o številu udeležencev, kar je vse pogoj za pridobitev sredstev, nujnih za samo izvedbo javnega dogodka. Z drugimi besedami, brez takšnega posredovanja javnega dogodka ne moremo izvesti.

Vaše osebne podatke lahko obdelujejo tudi druge fizične ali pravne osebe, ki nam nudijo običajne internetno komunikacijske storitve, kot so ponudniki telekomunikacijskih storitev in druge osebe, ki nudijo CNVOS podporne storitve.

Dodatne informacije

Če imate dodatna vprašanja glede varstva osebnih podatkov na naših javnih dogodkih ali če uveljavljate pravico do ugovora zoper obdelavo vaših osebnih podatkov, ki temelji na našem zakonitem interesu, nam pišete na info@cnvos.si ali nas pokličete na 01/ 542 14 22. Uporabite lahko tudi poseben obrazec.

8.3. UDELEŽBA NA CNVOS DELAVNICAH

Kot CNVOS delavnica v tem poglavju se šteje izobraževalni dogodek, ki ga organizira CNVOS in na katerem se udeležencem poda določeno strokovno ali praktično znanje (kot npr. delavnice, seminarji in podobna usposabljanja, srečanja fokusnih skupine, delavnice, ki potekajo v ožjih, zaprtih skupinah in ki niso javnega značaja, srečanja, namenjena pripravi skupnih projektov in skupnih dejavnosti, iskanja partnerjev in podobno. Delavnica je lahko plačljiva (udeležba je možna samo s plačilom kotizacije) ali brezplačna (brez kotizacije).

Postopek prijave in informacije o uporabi zbranih osebnih podatkov

Podatke oddane preko prijavnice za delavnico (ime, priimek, organizacija, ki pošilja udeleženca,  kontaktna el. pošta, kontaktna telefonska številka, pretekla znanja, pričakovanja, opis kako bi pridobljeno znanje koristilo pri delu)  bomo uporabili za potrebe organizacije delavnice (npr. da vam lahko na njem zagotovimo prosto mesto, da lahko vsebino delavnice prilagodimo udeležencem, izvedemo evalvacijo delavnice in podobno). Če je število prijavljenih organizacij večje od števila prostih mest, bomo opis o tem, kako bi pridobljeno znanje organizaciji  koristilo pri delu, uporabili tudi za izbor organizacij, ki se delavnice lahko udeležijo.

Prijava  na odplačno delavnico pomeni vzpostavitev pogodbenega odnosa s CNVOS (Zavod center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij, Povšetova ulica 37, 1000 Ljubljana) oziroma zahtevo za vzpostavitev takšnega odnosa, če je število mest omejeno in se udeležence na podlagi prijave v predhodnem postopku šele izbere. V prejšnjem odstavku opisana obdelava osebnih podatkov zato temelji na takšnem »pogodbenem razmerju« oziroma »zahtevi« po sklenitvi takšnega razmerja.

Prijava  na brezplačno delavnico pomeni zahtevo za vzpostavitev pogodbenega razmerja s CNVOS, ki se vzpostavi, ko CNVOS udeležbo potrdi. V prvem odstavku opisana obdelava osebnih podatkov zato temelji na takšnem »pogodbenem razmerju« oziroma »zahtevi« po sklenitvi takšnega razmerja.

Če prijave na delavnico ne odda oseba, katere podatki so oddani preko prijavnice (npr. zastopnik organizacije prijavi drugega delavca v organizaciji), je obveznost osebe, ki prijavnico odda, da ima ustrezno pravno podlago za posredovanje osebnih podatkov druge osebe preko prijavnice (npr. da ima soglasje takšne osebe) ter da takšno osebo tudi obvesti o obdelavi njenih osebnih podatkov, kot so navedeni v prijavnici in v teh pogojih.

Registracija prisotnih na delavnicah

Na  delavnici je potrebna registracija prisotnih udeležencev, saj te podatke potrebujemo za izpolnitev naših zahtev do vas ali za lastno poslovanje (npr. da lahko izdamo ali pošljemo potrdilo o udeležbi, da lahko izdamo račun, da o tem lahko poročamo financerju delavnice in podobno).

Na delavnici se je možno registrirati na dva načina:

  • da se podpišete na skupno vnaprej izpolnjeno listo prisotnosti, ki bo tekom usposabljanja krožila med vsemi prisotnimi udeleženci (kar pomeni, da se bodo podatki na skupni listi prisotnosti (ime, priimek, organizacija, podpis) lahko razkrili ostalim udeležencem usposabljanja ali
  • da se pred začetkom usposabljanja zglasite pri predavatelju in s podpisom na posebnem potrdilu potrdite svojo prisotnost.

Priporočamo uporabo prvega načina, ki nam olajša celotno poslovanje in pomeni tudi manj dokumentacije ter manjšo porabo papirja. Vključitev vaših osebnih podatkov na skupno listo pristnosti in morebitna seznanitev drugih udeležencev s tem podatki tako temelji na vašem soglasju.

Če vam takšen način morda  ne ustreza ali če vašega soglasja iz drugih razlogov  ne podate, je vaša obveznost, da se vsaj pet minut pred začetkom delavnice zglasite pri moderatorju ali predavatelju in tam s podpisom posebnega potrdila potrdite svojo prisotnost.

V primeru, da delavnica poteka na spletu, se registracija prisotnih opravi tako, da se napravi posnetek zaslona, kjer so razvidni prisotni udeleženci. V tem primeru lahko posnetek zaslona vsebuje vaše ime, priimek, naziv organizacije ali vašo fotografijo. V primeru, da ne želite posredovati vaše fotografije, je vaša obveznost, da izklopite video način.

Rok hrambe osebnih podatkov

Osebne podatke zbrane preko prijavnice, skupne liste prisotnosti in na individualnih potrdilih prisotnosti hranimo še pet let od delavnice, nato pa jih v roku enega leta izbrišemo.

Takšno hrambo utemeljujemo s svojim zakonitim interesom, saj podatke potrebujemo za primer vaših ali naših pravnih zahtevkov iz naslova vaše udeležbe na delavnici, ki  zastarajo v petih letih po izvedbi delavnice.

Pri dogodkih, ki jih financira Ministrstvo za javno upravo (in je kot financer tudi  naveden na prijavnici na dogodek), omenjene osebne podatke hranimo do 31. 12. 2037.

Pri dogodkih, ki jih financira Evropska izvajalska agencija za izobraževanje in kulturo (EACEA) in je kot financer tudi navedena na prijavnici na dogodek, omenjene osebne podatke hranimo do 31. 12. 2031. 

Pri dogodkih, ki se izvajajo v okviru Programa ACF v Sloveniji, omenjene osebne podatke hranimo do 31. 12. 2029.

Takšno hrambo utemeljujemo s svojim zakonitim interesom, saj lahko zgolj tako izpolnimo svoje zaveze do financerja in mu verodostojno poročamo o številu udeležencev, kar je vse pogoj za pridobitev sredstev, nujnih za samo izvedbo javnega dogodka. Z drugimi besedami, brez takšnega posredovanja javnega dogodka ne moremo izvesti.

Posredovanje vaših osebnih podatkov financerju delavnice

Pri izvedbi nekaterih naših delavnic, za katere prejmemo od financerjev namenska sredstva, smo pogodbeno zavezani poročati tudi o udeležencih na teh delavnicah. V tem primeru registriramo udeležence na delavnici, in sicer preko skupne liste prisotnosti ali z drugim potrdilom o prisotnosti oziroma v primeru spletnega dogodka posnamemo fotografijo zaslona, del vaših osebnih podatkov na teh dokumentih (ime in priimek, organizacija iz katere prihajate in podpis ali fotografijo) pa posredujemo financerju.

Pri dogodkih, ki jih financira Ministrstvo za javno upravo (in je kot financer tudi naveden na prijavnici na delavnico) bomo omenjene osebne podatke posredovali Ministrstvu za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana. Dostop do skupne liste prisotnosti ali drugega potrdila o prisotnosti tudi drugi državni organi, ki izvajajo nadzor nad porabo javnih sredstev: Ministrstvo za finance, Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna, Računsko sodišča Republike Slovenije ali njihovi pooblaščenci.

Pri dogodkih, ki se izvajajo v okviru Programa ACF v Sloveniji, bomo na prijavnici omenjene osebne podatke posredovali tudi Uradu za finančni mehanizem (The Financial mechanism Office, European free trade association, Rue Joseph II 12-16, B-1000 Bruselj, Belgija), ki nadzoruje izvajanje programa in smo mu k takšnemu poročanju pogodbeno zavezani.

Pri dogodkih ki jih financira Open Society Initiative za Evropo v okviru Open Society Foundation (in je kot financer tudi naveden na prijavnici na dogodek) bomo omenjene osebne podatke posredovali Open Society Foundations, Carrer de Sant Eusebi, 29-31, Barcelona, 08006, Spain. V okviru nadzora izvajanja projekta se lahko z omenjenimi osebni podatki seznani tudi OSF Services Berlin GmbH, Jägerstraße 54, 10117 Berlin, Nemčija, ki izvaja nadzor nad porabo sredstev. 

Pri dogodkih, ki jih financira Evropska izvajalska agencija za izobraževanje in kulturo (EACEA), bomo omenjene osebne podatke posredovali EACEA, Rue Joseph II 59, Bruselj, Belgija, ki nadzoruje izvajanje programa in smo mu k takšnemu poročanju pogodbeno zavezani. V okviru poročanja financerju se lahko z omenjenimi osebni podatki seznanita tudi Slagalica- zaklada za razvoj lokalne zajednice, Trg Augusta Senoe 1. Osijek, Hrvaška in Solidarna – zaklada za ljudska prava in solidarnost, Trg kralja Petra Kresimira IV br.2, Zagreb, Hrvaška kot partnerja projekta.

V primeru podrobnejšega nadzora nad porabo javnih sredstev, povezanih z organizacijo delavnice, se lahko financerji ali organi iz prejšnjih dveh odstavkov seznanijo tudi z vsemi drugimi osebnimi podatki, ki ste jih vpisali v prijavnico na javni dogodek in ki jih hranimo sami.

Če je dogodek izveden v okviru projekta, kjer kot vodilni partner ne nastopa CNVOS, se bodo podatki o udeležencih (ime in priimek, organizacija iz katere prihajate in podpis ali fotografija) posredovali tudi vodilnemu partnerju projekta. V teh primerih bo vodilni partner naveden na prijavnici na delavnico.

Posredovanje osebnih podatkov financerjem oziroma organom, ki izvajajo nadzor, utemeljujemo s svojim zakonitim interesom, saj lahko zgolj tako izpolnimo svoje zaveze do financerja javnega dogodka in mu verodostojno poročamo o številu udeležencev, kar je vse pogoj za pridobitev sredstev, nujnih za samo izvedbo javnega dogodka. Z drugimi besedami, brez takšnega posredovanja javnega dogodka ne moremo izvesti.

Vaše osebne podatke lahko obdelujejo tudi druge fizične ali pravne osebe, ki nam nudijo običajne internetno komunikacijske storitve, kot so ponudniki telekomunikacijskih storitev in druge osebe, ki nudijo CNVOS podporne storitve.

Dodatne informacije

Če imate dodatna vprašanja glede varstva osebnih podatkov na naših delavnicah ali če uveljavljate pravico do ugovora zoper obdelavo vaših osebnih podatkov, ki temelji na našem zakonitem interesu, nam pišete na info@cnvos.si ali nas pokličete na 01/ 542 14 22. Uporabite lahko tudi  poseben obrazec.

8.4. PRAVNO IN PROJEKTNO SVETOVANJE

Kot pravno in projektno svetovanje se štejejo vsa svetovanja, ki jih CNVOS nudi nevladnim organizacijam in drugim osebam, ne glede na vsebino ali obliko svetovanja (telefonsko, osebno, preko el. pošte, preko posebnih obrazcev, preko spletne aplikacije e-Pravnik in drugo).

Osebni podatki, ki se zbirajo pri pravnem in projektnem svetovanju in namen uporabe

Pri nudenju pravnega in projektnega svetovanja zbiramo od vas samo osebne podatke, ki nam jih posredujete ali razkrijete sami. Pri tem uporabimo izključno tiste, ki so nujno potrebni, da lahko naročeno oziroma dogovorjeno storitev izvedemo (če nas npr. zaprosite za pripravo pogodbe o zaposlitvi ali akta o ustanovitvi, ki ima vse po zakonu potrebne podatke, bomo prejete osebne podatke uporabili samo za pripravo takšne pogodbe oziroma akta).

Kadar storitve pravnega ali projektnega svetovanja nudimo pravni osebi in tem okviru od nje prejmemo in nato uporabimo tudi osebne podatke (npr. o njenih delavcih, članih), je pravna podlaga za obdelavo teh osebnih podatkov zakoniti interes CNVOS, saj lahko zgolj na takšen način izpolnimo svoje obveznosti do takšnega naročnika storitve. Enako velja tudi v primeru, če storitve svetovanja nudimo fizični osebi, a nam ta posreduje osebne podatke drugih fizičnih oseb.

Obveznost pravne ali fizične osebe iz prejšnjega odstavka, ki nam posreduje osebne podatke tako  je, da ima ustrezno pravno podlago za posredovanje osebnih podatkov in da te osebe tudi obvesti o obdelavi njenih osebnih podatkov pri CNVOS.

Kadar storitve pravnega ali projektnega svetovanja nudimo fizični osebi, je pravna podlaga za obdelavo njenih osebnih podatkov pogodbeno razmerje med CNVOS in to fizično osebo, kar je praviloma naročilo ali dogovor o izvedbi storitve svetovanja, ki ni nujno v pisni obliki.

Uporabniki vaših osebnih podatkov

Naša spletna stran, kjer lahko za potrebe pravnega ali projektnega svetovanja vpisujete osebne podatke v posebne obrazce ali v aplikacijo e-Pravnik, gostuje pri  Danes je nov dan, Inštitut za druga vprašanja, ki je naš trenutni ponudnik internetnih storitev in ki nastopa v vlogi t. i. »pogodbenega obdelovalca« oziroma »obdelovalca« teh podatkov. Z njim imamo pogodbo, po kateri  je ta zavezan, da vaše osebne podatke uporablja izključno v imenu CNVOS ter da zagotavlja njihovo varstvo v skladu z vsakokratnimi veljavnimi predpisi in našimi navodili.

Pri svetovanjih, ki bodo izvedeni v okviru projektov, ki jih financira Evropska izvajalska agencija za izobraževanje in kulturo (EACEA), bomo omenjene osebne podatke posredovali EACEA, Rue Joseph II 59, Bruselj, Belgija, ki nadzoruje izvajanje projekta, v okviru katerega bodo svetovanja izvedena in smo mu k takšnemu poročanju pogodbeno zavezani. V okviru poročanja financerju se lahko z omenjenimi osebni podatki seznanita tudi Slagalica- zaklada za razvoj lokalne zajednice, Trg Augusta Senoe 1. Osijek, Hrvaška in Solidarna – zaklada za ljudska prava in solidarnost, Trg kralja Petra Kresimira IV br.2, Zagreb, Hrvaška kot partnerja projekta.

Vaše osebne podatke lahko obdelujejo tudi druge fizične ali pravne osebe, ki nam nudijo običajne internetno komunikacijske storitve, kot so ponudniki telekomunikacijskih storitev in druge osebe, ki nudijo CNVOS podporne storitve. 

Rok hrambe osebnih podatkov

Vse podatke, vključno z osebnimi podatki, ki nam jih posredujete za potrebe pravnega ali projektnega svetovanja, hranimo ves čas trajanja svetovanja in še deset let po tem. Od tega prvih šest let iz razloga, ker so v tem obdobju še možna pravna sredstva iz naslova nudenja storitev, preostalo obdobje pa kot naš dokumentarni arhiv in poslovno dokumentacijo.

Opisana hramba temelji na našem zakonitem interesu, saj lahko zgolj na takšen način uspešno uveljavljamo svoje pravice ali se uspešno branimo pred zahtevki in zagotavljamo poslovni arhiv o tem, komu smo nudili kakšne storitve.

Osebni podatki se lahko na podlagi zakona hranijo tudi trajno, če predstavljajo dokumentarno gradivo CNVOS, ki se nanaša na naše delovanje v javnem interesu in če tako odloči pristojni arhiv.

Dodatne informacije

Če imate dodatna vprašanja glede varstva osebnih podatkov na naših javnih dogodkih ali če uveljavljate pravico do ugovora zoper obdelavo vaših osebnih podatkov, ki temelji na našem  zakonitem interesu, nam pišete na info@cnvos.si ali nas pokličete na 01/ 542 14 22. Uporabite lahko tudi poseben obrazec.

8.5. ČLANSTVO V CNVOS

Osebni podatki, ki se zbirajo pri včlanitvi

Nevladna organizacija lahko postane član CNVOS (info član ali razvojni član) s posredovanjem izpolnjene pristopne izjave in ko jo CNVOS obvesti o sprejemu v članstvo. Pristopna izjava lahko vsebuje tudi določene osebne podatke (ime in priimek odgovorne osebe, ime in priimek, kontaktni telefon in kontaktni el. naslov kontaktne osebe). Podlaga za uporabo teh osebnih podatkov je zakoniti interes CNVOS, saj lahko zgolj na takšen način izpolnjujemo svoje obveznosti do člana oziroma uveljavljamo svoje pravice (npr. vas kontaktiramo glede naših dejavnosti ali glede vašega sodelovanja pri upravljanju CNVOS).

Obveznost nevladne organizacije, ki nam pošlje pristopno izjavo je, da ima ustrezno pravno podlago za posredovanje osebnih podatkov na prijavnici (npr. da ima soglasje takšne osebe) ter te osebe tudi obvesti o obdelavi njenih osebnih podatkov pri CNVOS.

Uporaba vaših osebnih podatkov

Osebne podatke na pristopni izjavi bomo uporabili samo za kontaktiranje v zvezi s članstvom nevladne organizacije v CNVOS, pri kateri ste navedeni kot odgovorna ali kontaktna oseba. To lahko vključuje tudi obvestila o kakšnih naših ključnih dejavnosti in obvestila o vašem sodelovanju pri upravljanju CNVOS, kadar moramo na podlagi Pogodbe o ustanovitvi CNVOS ali Statuta CNVOS posredovati obvestilo članu CNVOS.

Naša spletna stran, preko katere se izpolni tudi pristopna izjava, ki nam jo nato podpisano posredujete, gostuje pri Danes je nov dan, Inštitut za druga vprašanja, ki je naš trenutni ponudnik internetnih storitev in ki nastopa v vlogi t. i. »pogodbenega obdelovalca« oziroma »obdelovalca« teh podatkov. Z njim imamo pogodbo, po kateri je ta zavezan, da vaše osebne podatke uporablja izključno v imenu CNVOS ter da zagotavlja njihovo varstvo v skladu z vsakokratnimi veljavnimi predpisi in našimi navodili.

Vaše osebne podatke lahko obdelujejo tudi druge fizične ali pravne osebe, ki nam nudijo običajne internetno komunikacijske storitve, kot so ponudniki telekomunikacijskih storitev in druge osebe, ki nudijo CNVOS podporne storitve.

Rok hrambe osebnih podatkov

Podatke o članu CNVOS, kot so vpisani na pristopni izjavi in ki lahko zajema tudi osebne podatke o odgovorni in kontaktni osebi, hranimo ves čas dokler je nevladna organizacija naš član in še deset let po tem. Če nas nevladna organizacija v času članstva obvesti o spremembi osebnih podatkov odgovorne ali kontaktne osebe, hranimo prejšnje podatke prav tako deset let od spremembe. Pri tem osebne podatke hranimo prvih šest let iz razloga, ker so v tem obdobju še možna pravna sredstva iz naslova članstva, preostalo obdobje pa kot naš dokumentarni arhiv in poslovno dokumentacijo.

Opisana hramba temelji na našem zakonitem interesu, saj lahko zgolj na takšen način uspešno uveljavljamo svoje pravice ali se uspešno branimo pred zahtevki in zagotavljamo poslovni arhiv o tem, kdo so bili naši člani.  

Osebni podatki odgovornih in kontaktnih oseb članov CNVOS se lahko na podlagi zakona hranijo tudi trajno, če predstavljajo dokumentarno gradivo CNVOS, ki se nanaša na naše delovanje v javnem interesu in če tako odloči pristojni arhiv.

Dodatne informacije

Če imate dodatna vprašanja glede varstva osebnih podatkov na naših javnih dogodkih ali če uveljavljate pravico do ugovora zoper obdelavo vaših osebnih podatkov, ki temelji na našem  zakonitem interesu, nam pišete na info@cnvos.si ali nas pokličete na 01/ 542 14 22. Uporabite lahko tudi poseben obrazec.

8.6. POJASNILO O VAŠIH PRAVICAH GLEDE VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

Vsak posameznik, katerega osebne podatke obdelujemo, ima pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, njihovim popravkom ter v primeru pogojev, kot so določeni z veljavnimi predpisi, tudi pravico do izbrisa, do omejitve obdelave teh podatkov in do njihove prenosljivosti.

Če obdelava osebnih podatkov temelji na zakonitem interesu in menite, da vaš interes, upoštevajoč vaš konkreten položaj, prevlada nad našim interesom, nam to prosim sporočite na info@cnvos.si ali nas pokličete na 01/ 542 14 22 in bomo vašo situacijo individualno obravnavali. Uporabite lahko tudi poseben obrazec.

Če menite, da je na naši spletni strani objavljen vaš osebni podatek (npr. ime, elektronski naslov, fotografija) in za to ni ustrezne podlage, nam to prosim sporočite na info@cnvos.si, preko telefona  na 01/ 542 14 22 ali pa uporabite poseben obrazec.

Vsak posameznik ima tudi pravico do vložitve pritožbe na obdelavo njegovih osebnih podatkov pri Informacijskemu pooblaščencu, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Slovenija  (spletna stran: www.ip-rs.si).

9. APLIKACIJA 1 % DOHODNINE

Splošni pogoji uporabe aplikacije 1 % dohodnine so objavljeni tukaj.

10. AVTORSKE PRAVICE

Vse vsebine, grafični in drugi elementi na spletni strani so predmet avtorske zaščite ter drugih oblik zaščite intelektualne lastnine.

V kolikor pri posamezni vsebini na spletni strani ni navedeno drugače, je vsebine spletne strani dovoljeno prosto reproducirati in distribuirati v elektronski obliki ali dajati na voljo javnosti izključno za nepridobitne (nekomercialne) namene in pod pogojem, da se jih ne spreminja, ne predeluje in da se navede vira v obliki aktivne povezave z imenom »Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij – CNVOS«, ki kaže na spletno stran https://www.cnvos.si, iz katere je bila vsebina reproducirana.

Primer navedbe vira iz spletne strani cnvos.si bi tako bil:
»Vir: Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij – CNVOS«

Vsebin na spletni strani ni dovoljeno reproducirati, distribuirati ali predelovati v drugih oblikah ali uporabljati za komercialne namene brez predhodnega pisnega soglasja CNVOS.

PRITOŽBA

Na CNVOS se ves čas trudimo, da vam zagotavljamo kar najboljše storitve in obravnavo, hkrati pa vaše zadovoljstvo redno preverjamo z vprašalniki, da lahko svoje delovanje še bolj približamo vašim dejanskim željam in potrebam. Če nam je kdaj spodletelo in menite, da so vam bile v zvezi z delovanjem CNVOS kršene pravice ali da niste bili deležni ustrezne storitve oziroma obravnave, se lahko na to pritožite.

V pritožbi navedite ime in poslovni naslov vaše organizacije, elektronski naslov vaše organizacije ter opišite domnevno kršitev oziroma neustrezno storitev ali obravnavo. Za lažjo vložitev pritožbe lahko uporabite obrazec.

Svojo pritožbo lahko pošljete na naslov Povšetova 37, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov info@cnvos.si v 15 dneh, odkar ste izvedeli za kršitev ali neustrezno storitev oziroma bi za to morali izvedeti, če bi ravnali skrbno. Pritožbe v vsakem primeru ni mogoče vložiti po preteku treh mesecev od domnevne kršitve oziroma neustreznega ravnanja CNVOS.

Vašo pritožbo bo obravnaval direktor CNVOS in vas v roku 15 dni obvestil o svojih ugotovitvah in morebitnih sprejetih ukrepih. Če se z odločitvijo direktorja ne strinjate, lahko v roku 30 dni od prejema obvestila zahtevate, da zadevo obravnava Svet CNVOS. Svet CNVOS vas bo o svoji odločitvi obvestil v roku 30 dni.

11. KONTAKTNI PODATKI

V kolikor ste odkrili napako, netočnost, neažurnost ali drugo pomanjkljivost na spletni strani, nam to prosim sporočite na info@cnvos.si, preko telefona  na 01/ 542 14 22 ali pa uporabite poseben obrazec.

 

To pravno obvestilo je bilo nazadnje posodobljeno: 16. 4. 2024.