delež prihodkov nvo glede na bdp

Delež prihodkov nevladnih organizacij glede na bruto domači proizvod (2009–2021)

 
 

V 2021 so skupni prihodki NVO predstavljali 2,10 % slovenskega BDP. Delež je v preteklih letih nihal. V letu 2017 je bil po petih letih prvič spet višji kot prejšnje leto, a ne višji kot pred krizo. Nihanja so se nadaljevala tudi med leti 2018 in 2020, v letu 2021 pa je dosegel najvišjo raven do sedaj. Ta delež je sicer precej nižji kot v tujini. Zadnja večja mednarodna primerjalna raziskava Univerze Johns Hopkins iz leta 2013 je za svetovno povprečje izračunala 4,13 %, v državah EU pa 3,8 %.


Vir: AJPESSTAT