javno financiranje s strani ministrstev

Imena ministrstev, ki so izplačevala javna sredstva, temeljijo na podatkih Registra proračunskih uporabnikov, ki vsebuje večinoma samo aktualna imena proračunskih uporabnikov. Če je določeno področje v preteklosti sodilo pod različna ministrstva (npr. kadar so se ministrstva »delila« ali ukinjala), se nakazila iz preteklih let prikazujejo pod (trenutnim) imenom ministrstva, ki to področje pokriva. Določeni organi v sestavi ministrstev so v omenjenem registru vodeni pod imenom ministrstev, ki takrat niso več obstajala (npr. sredstva, nakazana s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor, so zajemala nakazila Geodetske uprave, čeprav je šlo za organ v sestavi Ministrstva za infrastrukturo).

Podatki v obeh tabelah so na voljo za zadnja štiri leta in za leto 2009 kot za izhodiščno leto. 

 

Obseg javnega financiranja nevladnih organizacij po ministrstvih v 2009 in 2018 – 2021 v EUR

 

NAKAZILA V 2009

nakazila v 2018

nakazila v 2019

NAKAZILA V 2020

nakazila v 2021

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (2003-2012); Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (2012-) 15.464.162,28 27.415.595,09 52.770.867,03 97.010.718,54

149.395.962,24

Ministrstvo za finance
172.460,89 539.093,02 102.065,37 600.258,48 227.996,01
Ministrstvo za gospodarstvo (2003-2012); Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (2012-) 969.059,35 1.868.107,95 2.100.193,38 1.480.147,20 1.700.947,81
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (2012-2014) 333.774,72 / / / /
Ministrstvo za infrastrukturo (2014-) 41.847,12 577.945,41 114.826,15 349.570,57 645.454,14
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (2012-2013); Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (2013-) 1.260.810,73 41.676.602,53 40.182.166,97 45.470.522,48 48.994.018,58
Ministrstvo za javno upravo (2004-2012, 2014-) 2.097.820,95 4.836.221,78 6.448.730,06 4.963.843,42 4.047.039,66
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (2012-2014) 117.983,59   / / /
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (2003-2012, 2014-) 1.213.929,62 2.682.086,09 3.064.041,28 5.681.547,19 7.010.093,08
Ministrstvo za kulturo (2003-2012, 2013-) 8.051.069,46 6.440.295,11 7.717.068,18 7.168.317,26 9.369.342,43
Ministrstvo za notranje zadeve (2003-2013, 2014-); Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo (2013-2014) 276.983,56 219.772,84 412.373,72 359.752,19 196.518,41

Ministrstvo za obrambo
6.690.008,53 8.093.812,02 9.070.437,67 10.053.900,81 14.926.046,40
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo (2003-2004); Ministrstvo za okolje in prostor (2004-2012, 2014-) 892.295,18 750.594,63 1.523.569,11 1.454.513,36 1.857.835,26
Ministrstvo za pravosodje (2003-2012, 2013-), Ministrstvo za pravosodje in javno upravo (2012-2013) 217.907,22 86.917,57 123.716,74 133.832,70 165.536,93
Ministrstvo za zdravje 664.357,09 4.047.223,39 5.104.445,24 5.498.886,39 5.967.299,92
Ministrstvo za zunanje zadeve 766.317,21 681.102,98 755.837,19 740.127,72 983.638,53
skupaj 78.367.362,86 99.915.370,41 129.490.338,09 180.965.938,31 245.487.729,40
 

Največ sredstev je v letu 2021 nevladnim organizacijam namenilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, in sicer kar 60,86 % vseh sredstev, ki smo jih nevladne organizacije pridobile od ministrstev. Pri tem je namenilo kar 107,99 milijonov evrov nevladnim organizacijam za izvajanje osebne asistence (72,29 % vseh nakazanih sredstev ministrstva nevladnim organizacijam), kar predstavlja 43,99 % vseh javnih sredstev, ki so jih ministrstva nakazala nevladnim organizacijam. Sledita Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport z 19,96 % in Ministrstvo za obrambo s 6,08 % vseh sredstev.

 

Število različnih nevladnih organizacij, ki so prejemniki javnih sredstev po ministrstvih v 2009 in 2018 – 2021

 

ŠT. NVO V 2009

št. nvo v 2018

št. nvo v 2019

št. nvo v 2020

št. nvo v 2021

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (2003-2012); Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (2012-) 274 238 269 289 337
Ministrstvo za finance 42 22 20 18 22
Ministrstvo za gospodarstvo (2003-2012); Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (2012-) 40 102 79 38 54
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (2012-2014) 47 2 41 64 61
Ministrstvo za infrastrukturo (2014-) 11 44 / / /
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (2012-2013); Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (2013-) 152 417 413 387 319

Ministrstvo za javno upravo (2004-2012, 2014-)

48 108 134 114 120

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (2012-2014)
54 147 / / /
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (2003-2012, 2014-) 30 56 260 365 689
Ministrstvo za kulturo (2003-2012, 2013-) 356 262 291 253 324
Ministrstvo za notranje zadeve (2003-2013, 2014-); Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo (2013-2014) 104 73 82 71 59
Ministrstvo za obrambo 804 851 916 916 1478
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo (2003-2004); Ministrstvo za okolje in prostor (2004-2012, 2014-) 52 80 82 57 67
Ministrstvo za pravosodje (2003-2012, 2013-), Ministrstvo za pravosodje in javno upravo (2012-2013) 79 83 141 146 133
Ministrstvo za zdravje 65 100 107 122 121
Ministrstvo za zunanje zadeve 41 34 35 34 30
 

Največ nevladniških prejemnikov javnih sredstev najdemo pri Ministrstvu za obrambo (to je financiralo 1478 nevladnih organizacij), Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (689 nevladnih organizacij) in Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (337 nevladnih organizacij). 

Skupaj je lani javna sredstva s strani ministrstev prejelo 3303 posameznih nevladnih organizacij, kar predstavlja zgolj 11,60 % vseh aktivnih nevladnih organizacij.

 

Vir: KPKAJPESMNZ