program active citizens fund v sloveniji

Program Active Citizens Fund v Sloveniji je namenjen nevladnim organizacijam. Slovenija je ena izmed petnajstih držav članic EU, ki jim države donatorice – Norveška, Islandija in Lihtenštajn – namenjajo sredstva preko tega programa. Osrednji cilji sklada na ravni EU so okrepljena civilna družba, aktivno državljanstvo ter opolnomočene ranljive skupine.

Za vse informacije o programu, razpisih ter dejavnostih v podporo prijaviteljem in izvajalcem projektov obiščite spletno stran programa Active Citizens Fund v Sloveniji: https://acfslovenia.si/.