transparentnost delovanja

Zadnja poročila vključujejo letne računovodske bilance stanja ter izkaze prihodkov in odhodkov. Zaradi preglednosti naše prihodke in odhodke za preteklo leto predstavljamo tudi v spletnemu obiskovalcu prijaznejši obliki. V skladu z mednarodnimi standardi finančne transparentnosti objavljamo tudi mesečno in letno bruto plačo vodstva ter razmerje med najvišjo, povprečno in najnižjo plačo.

 
  EUR %
Skupni prihodki 2022 520.982,80 100
Projektna sredstva iz slovenskega proračuna 239.313,26 46
Upravljanje Programa Active Citizens' Fund Slovenija 156.843,74 30
Projektna sredstva iz drugih virov 22.378,32 4
Open society Initiative za Evropo v okviru Open Society Foundations 29.450,25 6
Tržna dejavnost 66.247,23 13
Članarine 6.750,00 1
  EUR %
Skupaj odhodki v 2022 520.098,40 100
Stroški plač 342.069,77 66
Stroški administracije (najemnina, telekomunikacijski stroški ipd.) 49.224,43 10
Stroški zunanjih storitev in izvajalcev 116.464,94 22
Potni stroški 12.339,26 2

Zagovarjali smo pravice nevladnic in nevladnikov – ter vseh tistih, ki jim nevladniki pomagajo.

 • Dosegli smo, da so nevladne organizacije upravičene do državne pomoči zaradi povišanj cen energentov: MGRT oz. vlada sta na našo pobudo ob noveliranju Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina NVO vključila med upravičence do subvencij, do katerih so bile prvotno upravičene samo gospodarske družbe. Rešitev je veljala retroaktivno, tako da so bile NVO glede pomoči popolnoma izenačene z ostalimi subjekti.
 • V koordinaciji z invalidsko in športno krovno organizacijo smo uspešno zaustavili vladno novelo Zakona o igrah na srečo, ki je predvidela liberalizacijo trga iger na srečo in s tem milijonsko zmanjšanje sredstev za FIHO in FŠO (posledično pa za invalidske, humanitarne in športne organizacije).
 • Razvili smo idejo o posebnih razpisih Sklada za NVO, namenjenih aktivaciji NVO pri sistematičnem ozaveščanju prebivalcev o pravu in državljanskih pravicah, pomenu udeležbe na volitvah in nasploh krepitvi družbene odpornosti zoper sodobne populizme in škodljive polarizacije. Novo koalicijo smo z idejo prepričali, tako da je bila vključena v koalicijsko pogodbo, konec leta pa je Ministrstvo za javno upravo večletni večmilijonski razpis napovedalo za začetek 2023.
 • Sodelovali smo pri pripravi Zakona za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države, ki ga je pripravil in v zakonodajni postopek s podpisi volivcev vložil Inštitut 8. marec. Poskrbeli smo, da so bile z zakonom odpravljene škodljive spremembe Zakona o ohranjanju narave iz 2020, ki so z zaostrovanjem pogojev za sodelovanje v upravnih in sodnih postopkih omejevale pravice NVO na področju varovanja narave.
 • Z evropskimi institucijami (Evropska komisija, Evropski parlament, Fundamental Rights Agency) smo redno sodelovali pri spremljanju vladavine prava in t.i. civilnodružbenega prostora (civic space). Naša opozorila in predlogi so bili večkrat vključeni v različna evropska poročila.

Skrbeli smo za dobro obveščenost nevladnih organizacij.

 • Vzpostavili smo podstran NVO v času draginje, kjer smo po vzorcu našega dela v času koronavirusa interpretirali vse vladne odloke, povezane z draginjo, in jih sporočali v jeziku, ki ni razumljiv zgolj tistim z dvema doktoratoma iz prava. Osredotočili smo se na interventne ukrepe, ki vplivajo na delovanje nevladnih organizacij. Dopolnili smo tudi zbirko uporabnih nasvetov, ki so NVO v pomoč za uspešno delo – objavili  50 t.i. uporabnih nasvetov.
 • Za naročnice in naročnike našega tedenskega e-novičnika – v letu 2022 smo jih izdali 50 – smo zbrali še 962 nacionalnih in mednarodnih razpisov za nevladne organizacije ter 1723 novic iz nevladnega sektorja ali za nevladni sektor. Prav tako smo vsak teden preverili, kako se vlade držijo državnozborske Resolucije o normativni dejavnosti.

Delili smo znanje.

 • Naša pravna služba je po telefonu in e-pošti s članicami CNVOS delila več kot 400 brezplačnih pravnih nasvetov.
 • Več kot 200 ur smo porabili za bolj kompleksno, poglobljeno pravno svetovanje.
 • Objavili smo nov vodič o brezplačni pravni pomoči.
 • Izvedli smo 16 brezplačnih delavnic. Ponovili smo naše »klasične« delavnice – o pridobivanju projektnih in donatorskih sredstev, o tem, kako spremljati in vrednotiti projekte, kako v organizacijo vpeljati inovacije, kaj vse je treba vedeti o letnem poročilu, kako ustanoviti NVO … Posvetili smo se tudi zagotavljanju kibernetske varnosti ter se prilagajali aktualnim razmeram in izvedli spletno posvetovalnico na temo interventnih ukrepov v času draginje. Nova znanja je pridobilo 385 udeležencev delavnic.

Naše znanje in izkušnje so iskali tudi onkraj meja.

 • Za TACSO Kosovo smo opravili analizo delovanja Sveta Vlade RK za sodelovanje z nevladnimi organizacijami in pripravili matrico za spremljanje in ocenjevanje učinkovitosti delovanja sveta in njegovih članov.
 • V okviru EU tehnične pomoči vladi BiH smo mentorsko razvijali resursni center v Bihaću (analiza potreb, treningi, akcijski načrt za vzpostavitev resursnega centra).
 • Direktor CNVOS je kot vodilni ekspert usmerjal in koordiniral pripravo nove črnogorske vladne Strategije sodelovanja med državnimi organi in NVO 2022-2026, katere priprava se je pričela v 2021. Strategija je bila sprejeta junija 2023.
 • V Makedoniji smo v imenu OECD nadaljevali s sodelovanjem pri prenovi vladnih pravil glede predhodne ocene vplivov predpisov ter pri pripravi pravil in orodij za ex-post evalvacijo učinkov predpisov.
 • Sodelovali smo v organih Balkan Civil Society Development Network (BCSDN): sodelovali smo v upravnem odboru in zaključili evalvacijo programa “Protecting Civic Space - Regional Civil Society Development Hub”.

Upravljali smo program Active Citizens Fund v Sloveniji in pridobili dodatnih 500.000 evrov.

Norveška, Islandija in Lihtenštajn si želijo okrepiti vlogo nevladnih organizacij pri spodbujanju demokratičnega vodenja države, vključevanja javnosti v odločanje na nacionalni in lokalni ravni ter krepitvi človekovih pravic v trinajstih evropskih državah. Med drugim tudi v Sloveniji. Upravljanje sklada za nevladne organizacije Active Citizens so nam leta 2018 zaupali že drugič. In mi smo tudi v 2022 upravičili njihovo zaupanje, saj so nam v upravljanje namenili dodatnih 500.000 evrov, ki jih bomo razdelili nevladnim organizacijam v 2023.

 • V začetku leta smo izbrali prejemnike sredstev iz Javnega razpisa za male projekte in med 20 projektov razdelili 358.500 evrov.
 • Novembra 2022 smo objavili Javni razpis za srednje projekte, rezultati bodo znani marca 2023. Pripravili smo tudi nov Poziv za hiter odziv.
 • Da bi bili projekti še bolj vidni, smo junija organizirali srečanje z novinarji. Izbrane medijske objave smo objavili tukaj
 • Za nevladne organizacije, ki so jih zanimali naši razpisi, smo izvedli spletne delavnice, ki smo jih objavili tudi na našem YouTube kanalu.
 • Nevladnicam in nevladnikom smo pomagali pripraviti prepričljive opise izbranih projektov in dobre zgodbe, ki smo jih objavili na Facebooku Active Citizens Fund – Slovenija

V letu 2022 smo med 20 nevladnih organizacij razdelili 358.500 evrov. 

Pri pripravi razpisov in spremljanju projektov smo pomagali tudi upraviteljem sklada Active Citizens na Hrvaškem.

Pridobili smo več kot 3,8 mio iz programa CERV.

Na razpisu programa CERV smo bili uspešni s projektom Impact4Values, znotraj katerega bomo v naslednjih treh letih med slovenske in hrvaške nevladne organizacije razdelili 2.350.000 evrov. Projekt izvajamo skupaj s kolegi iz Hrvaške - Slagalica – Zaklada za razvoj lokalne zajednice in Solidarna – Zaklada za ljudska prava i solidarnost.

Projekt se bo začel izvajati 1. januarja 2023, prvi razpisi pa bodo objavljeni marca.

Osnovna mesečna bruto plača direktorja CNVOS od 1. januarja 2022 naprej znaša 3.490,57 EUR. Nanjo ne prejema nobenih dodatkov, razen dodatka za delovno dobo (trenutno 7 %). V letu 2022 je prejel 44.731,68 EUR bruto dohodka. Vodstvo za svoje delo od CNVOS ne prejema nobenih drugih honorarjev.

Razmerje med najnižjo osnovno bruto plačo na CNVOS, ki znaša 1.597,79 EUR, in najvišjo (direktorjevo) je 1 : 2,18. Med povprečno plačo, ki znaša 2.115,38 EUR, in najvišjo pa 1 : 1,65.

E-mail: info@cnvos.si

Telefon: 01 542 14 22