nvo predstavniki

 

Aktualni postopki izbora

Postopek izbora predstavnika NVO za spremljanje in vrednotenje Programa ESS+ za odpravljanje materialne prikrajšanosti v Sloveniji v obdobju 2021−2027

Razpisujemo postopek izbora ene predstavnice oziroma predstavnika nevladnih organizacij, ki delujejo na področju odpravljanja materialne prikrajšanosti za spremljanje in vrednotenje Programa ESS+ za odpravljanje materialne prikrajšanosti v Sloveniji v obdobju 2021−2027. Rok za prijavo je 27. februar 2024 do 15. ure.

Več