donacije pravnih oseb

Pravne in samozaposlene osebe lahko svoje donacije nepridobitnim pravnim osebam uveljavljajo kot davčno olajšavo pri plačilu davka od dohodkov pravnih oseb. Med potencialnimi prejemniki donacij so predvsem nevladne organizacije, pa tudi javni zavodi, sindikati in drugi.

Davčna olajšava lahko znaša največ 1 % prihodkov, če se donacijo nameni za humanitarne, invalidske, socialno varstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojno-izobraževalne, zdravstvene, športne, kulturne, ekološke, religiozne in splošno koristne namene. (Davčna olajšava je do vključno leta 2021 znašala največ 0,3 % prihodkov.) Poleg te davčne olajšave se lahko uveljavlja tudi dodatno olajšavo v višini 0,2 % prihodkov, kadar gre za donacije v kulturne namene ali za izplačila prostovoljnim društvom, ustanovljenim za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki delujejo v javnem interesu za ta namen.

 

Davčne olajšave za donacije v humanitarne, splošno koristne in druge namene (do 0,3 % prihodkov)

 
število
zavezancev
število zavezancev, ki
so uveljavljali olajšavo
delež zavezancev, ki so
uveljavljali olajšavo (v %)
2006
139.826
15.646
11,19
2007
150.524
15.341
10,19
2008
160.661
14.720
9,16
2009
167.367
13.178
7,87
2010
172.415
12.791
7,42
2011
177.435
12.662
7,14
2012
180.846
12.395
6,85
2013
183.172
12.172
6,65
2014
203.656
13.669
6,71
2015
210.599
13.427
6,38
2016
214.386
14.136
6,59
2017
219.761   14.840 6,75
2018
225.995   15.562 6,89
2019
229.398 17.865 7,79
2020
232.902   12.442 5,34
2021
237.957 14.397 6,05
 

Med letoma 2006 in 2015 je število davčnih zavezancev, ki donirajo, strmo upadalo. Odstotek zavezancev, ki so uveljavljali olajšavo, je v tem obdobju padel z 11,19 % v letu 2006 na 6,38 % v letu 2015. Naslednja štiri leta je število začelo počasi naraščati, vendar vrhunca ni doseglo. V letu 2020 je odstotek zavezancev, ki uveljavljajo olajšavo opazneje padel, in sicer na zgolj 5,34 %. V letu 2021 se je odstotek ponovno povišal na 6,05 %.

 

Dodatna davčna olajšava za donacije v kulturne namene in za varstvo pred naravnimi nesrečami (do 0,2 % prihodkov)

 
 
število
zavezancev
število zavezancev, ki
so uveljavljali olajšavo
delež zavezancev, ki so
uveljavljali olajšavo (v %)
2007
150.524
3.057
2,03
2008
160.661
2.824
1,76
2009
167.367
2.118
1,27
2010
172.415
2.185
1,27
2011
177.435
2.056
1,16
2012
180.846
1.917
1,06
2013
183.172
2.075
1,13
2014
203.656
2.260
1,11
2015
210.599   2.352 1,12
2016
214.386   2.452 1,14
2017
219.761   2.608 1,19
2018
225.995   2.975 1,32
2019
229.398 3.001 1,31
2020
232.902 1.991 0,85
2021
237.957 2.301 0,97
 

Uveljavljanje dodatne olajšave za donacije v kulturne namene in varstvo pred nesrečami je še redkejše – zanjo se je v letu 2021 odločil manj kot odstotek vseh zavezancev (2.301 od skupaj 237.957 zavezancev). Kar pomeni, da se za donacije za kulturo in varstvo pred nesrečami odloči 6-krat manj pravnih oseb in samozaposlenih kot za donacije v humanitarne namene.

 

Skupen znesek uveljavljenih olajšav za donacije v mio EUR (2007–2021)