delež zaposlenih v nvo glede na aktivno prebivalstvo

Delež zaposlenih v nevladnih organizacijah glede na aktivno prebivalstvo (2009–2022)

 
 

V Sloveniji je leta 2022 delež zaposlenih v nevladnih organizacijah znašal 1,26 % (12.671 zaposlenih od skupaj 1.003.533 aktivnih prebivalcev) in je v zadnjih letih kljub gospodarski krizi vse do 2017 rastel, ko je bil prvič enak kot prejšnje leto, od leta 2018 dalje pa je ponovno rastel.  V primerjavi s tujino je ta delež še vedno izredno nizek. Po rezultatih zadnje večje mednarodne primerjalne raziskave Univerze Johns Hopkins iz leta 2017 je ta delež v svetovnem povprečju primerjanih držav 3,3 %, v državah EU pa 3,67 %.

 
Vir: AJPESSTAT