organizacijski razvoj

Organizacijski razvoj je neprekinjen in sistematičen proces uvajanja sprememb v organizacijo, da bi le ta postala učinkovit pri svojem delu in bila uspešnejša pri uresničevanju svojega poslanstva. Že od leta 2007, ko smo nevladne organizacije v sodelovanju s strokovnjaki Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje (SIQ) razvile Standard kakovosti NVO, spodbujamo kakovost v nevladnih organizacijah. V zadnjih letih pa je postal vodilni promotor individualnega pristopa k razvoju organizacije in pripravi načrta izboljšav, ki upošteva vse posebnosti vsake organizacije.

V okviru organizacijskega razvoja vam pomagamo pri notranjem preoblikovanju in vpeljavi procesov, ki so potrebni za boljše delovanje in večjo učinkovitost organizacije. Delo temelji na oceni stanja in oblikovanju skupnega načrta za izboljšanje, ki ga uresničite ob pomoči naših strokovnjakov.

 

Kaj vam ponujamo?

Proces našega dela na področju organizacijskega razvoja temelji na dobrih praksah drugih držav ter hkratnemu prilagajanju orodij in pristopov slovenskim razmeram. Delo poteka kontinuirano v obdobju najmanj šestih mesecev in se nanaša na vsaj enega od naslednjih področij:

  • analiza zunanjega okolja – finančnih virov, konkurence, priložnosti za pridobivanje finančnih sredstev ter potreb po programih in storitvah,

  • notranja organizacija – vizija, poslanstvo in vrednote, strateški načrt, vodenje in poslovnih duh, spremljanje in vrednotenje, komunikacijska strategija, upravljanje človeških virov,

  • finančni procesi in sistemi – pridobivanje sredstev, načrtovanje, oblikovanje projektnega proračuna, finančna transparentnost,

  • pridobivanje sredstev – strategija pridobivana sredstev, razpršenost finančnih virov, obstoj pridobitne dejavnosti in

  • vzdrževanje odnosov in razmerij – z najpomembnejšimi financerji, podjetji in mediji.

 

V okviru organizacijskega razvoja vam pomagamo pri notranjem preoblikovanju in vpeljavi procesov, ki so potrebni za boljše delovanje in večjo učinkovitost organizacije. Delo temelji na oceni stanja in oblikovanju skupnega načrta za izboljšanje, ki ga uresničite ob pomoči naših strokovnjakov.