Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje obvešča, da je Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) objavila novo izdajo mednarodnega zbornika podatkov o izobraževalnih sistemih. Osrednja tema letošnje publikacije je stanje v poklicnem izobraževanju in usposabljanju.

Publikacija Education at a Glance - OECD je najobširnejši mednarodni zbornik izbranih primerljivih podatkov o stanju in učinkih izobraževanja v državah članicah OECD in partnerskih državah. Publikacija preučuje kakovost učnih rezultatov, vzvode politik in kontekstualne dejavnike, ki oblikujejo te rezultate, pa tudi širše zasebne in družbene donose, ki so posledica naložb v izobraževanje.

Do dokumenta lahko dostopate preko spletne strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje.