izobraževanja po meri

ZA NVO

 • pravo in davki za NVO (registracija društva, zavoda, ustanove ali socialnega podjetja; varstvo osebnih podatkov; status delovanja v javnem interesu; zaposlovanje in delo v NVO; pravni in davčni vidiki delovanja NVO; izvajanje pridobitne dejavnosti; pisanje pritožb na odločitve razpisnih komisij …),
 • pridobivanje projektnih sredstev (izbor primernega razpisa; iskanje in izbor projektnih partnerjev; razvoj projektne ideje; pisanje projektne prijave; vodenje projektov, priprava poročil …),
 • pridobivanje donatorskih sredstev in trženja (izvedba prepričljivih in 'dobičkonosnih' akcij; oblikovanje fundraising načrta; identifikacija potencialnih donatorjev; razvoj trženjske strategije; pisanje fundraising in trženjskih ponudb; nagovarjanje donatorjev in sponzorjev; trženje poslanstva …),
 • evalvacija projektov in programov (postavljanje ciljev; izbor aktivnosti; učinkovitost, ekonomičnost in transparentnost porabe sredstev; metode komuniciranja z deležniki in javnostjo; zadovoljstvo uporabnikov in deležnikov; vpliv in koristi; trajnost …),
 • organizacijski razvoj (analiza zunanjega okolja; notranja organizacija; finančni procesi in sistemi; pridobivanje sredstev; vzdrževanje odnosov in razmerij …),
 • komuniciranje (priprava komunikacijskega načrta; oblikovanje sporočil; komuniciranje s člani, širšo javnostjo, mediji, odločevalci, sponzorji ali donatorji; družbena omrežja; digitalni marketing; socialni marketing; retorika in javno nastopanje …),
 • transparentnost in kakovost (transparentnost, finančna preglednost in učinkovitost; notranje in zunanje komuniciranje; vodenje in izvajanje projektov, graditev partnerstev in mreže; obravnava, delo s prostovoljci in zaposlenimi …),
 • zagovorništvo in lobiranje (postopek spreminjanja zakonodaje; pisanje zakonodajnih pobud; veščine komunikacije in argumentacije …),
 • vodenje organizacije (znanja in veščine voditeljstva; optimizacija delovnih procesov; vodenje in motiviranje (so)delavcev, povečevanje učinkovitosti in dobrega počutja zaposlenih; učinkovito komuniciranje; obvladovanje sprememb in učinkovito reševanje problemov; stres, izgorelost in zdravje na delovnem mestu …)

ZA JAVNO UPRAVO

 • izboljšava javnih razpisov za nevladne organizacije (svetovanje ministrstvom in občinam; priprava in izdaja priročnikov. Do sedaj smo izboljšali že nekaj deset nacionalnih in lokalnih razpisov in med drugim predlagali njihove poenostavitve, uvedbo predplačil …),
 • krepitev znanja javnih uslužbencev (javnim uslužbencem s pomočjo delavnic, seminarjev ter smernic in priročnikov nudimo učinkovita orodja in metode za boljše vključevanje javnosti v pripravo politik).
 
Delavnica 5 šolskih ur:
zakup 500 EUR
Delavnica 8 šolskih ur:
zakup 800 EUR
Delavnica 16 šolskih ur:
zakup 1400 EUR
Delavnice 24 šolskih ur:
zakup 1800 EUR
Cene so informativne in ne vključujejo DDV. Natančno ponudbo s ceno storitve CNVOS oblikuje na osnovi zahtevnosti in obsega vsakega posameznega projekta. Članom Razvojnega centra CNVOS se priznava 20 % popust.

Za več informacij se obrnite neposredno na pisarno CNVOS.

E-mail: info@cnvos.si

Telefon: 01 542 14 22