katerih datumov ne smete zamuditi?

31. januar: NVO morate na FURS poročati o izplačilih dohodkov, ki se ne vštevajo oziroma se ne vštevajo v davčno osnovo do določene višine (na primer nadomestilo za uporabo lastnih sredstev, stroški prevoza za prostovoljce …). Več informacij je na voljo tukaj.

 

31. januar: NVO morate poročati Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK) o dejavnosti lobiranja za neregistrirane lobiste. Več informacij najdete tukaj.

 

28. oziroma 29. februar: Zavodi in ustanove morate na AJPES oddati letno poročilo za preteklo leto. Letno poročilo zajema bilanco stanja, izkaz prihodkov in odhodkov, pojasnila k izkazom in poslovno poročilo. Več informacij boste našli tukaj.

 

28. oziroma 29. februar: Zavodi in ustanove s statusom prostovoljske organizacije skupaj z letnim poročilom oddate tudi poročilo o prostovoljstvu.

 

1. marec: NVO, ki zaposlujete več kot 50 oseb, morate KPK poročati o prijavah, ki ste jih v preteklem letu prejele po Zakonu o zaščiti prijaviteljev. Poročati je treba tudi v primeru, da ni bila podana nobena prijava.

 

31. marec: Društva morate oddati letno poročilo za preteklo leto, ki zajema bilanco stanja, izkaz poslovnega izida s pojasnili k izkazom in poročilo o poslovanju. Več informacij je na voljo tukaj.

 

31. marec: Društva s statusom prostovoljske organizacije skupaj z letnim poročilom oddate tudi poročilo o prostovoljstvu.

 

31. marec: NVO morate na FURS predložiti davčni obračun za preteklo leto za odmero davka od dohodkov pravnih oseb. Več informacij vas čaka tukaj.

 

31. marec: NVO s statusom delovanja v javnem interesu morate vsako drugo leto ministrstvu, ki vam je ta status podelilo, predložiti poročilo o delu in program bodočega delovanja za najmanj 2 koledarski leti. Več informacij je na voljo tukaj.

 

31. marec: Društva morate oddati letno poročilo za preteklo leto, ki zajema bilanco stanja, izkaz poslovnega izida s pojasnili k izkazom in poročilo o poslovanju. Več si preberite tukaj.

Izjema: Društva, ki ste zavezana k reviziji, morate letno poročilo predložiti do 31. avgusta.

 

 

 _______________________________________

Pripravo tega prispevka je sofinanciralo Ministrstvo za javno upravo iz Sklada za NVO v okviru Javnega razpisa za podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij 2023–2027.