Posodobljeno: 13. 2. 2023

Od januarja dalje velja, da lahko nekateri delodajalci na podlagi Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize delavca napotite na začasno čakanje na delo ali pa mu odredite delo s skrajšanim delovnim časom. Oba ukrepa sta bila v veljavi tudi v preteklih dveh letih, v času koronavirusne krize. Tokrat ukrepa nista namenjena vsem delodajalcem, ampak le tistim, ki boste prejeli oziroma bi lahko prejeli subvencijo države zaradi visokih cen energentov.

Katere NVO so upravičene do ukrepov za ohranitev delovnih mest?

Do ukrepov so upravičene nevladne organizacije, na katere se je prenesla ena od pomoči po Zakonu o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize ali bi bile do le te upravičene. Vse o pomoči si lahko preberete tukaj.

Upravičeni ste tako tisti delodajalci, društva oziroma zavodi, ki ste bili registrirani za opravljanje gospodarske (pridobitne) dejavnosti do vključno 30. novembra 2021. Pri tem vam bo morala biti predhodno odobrena ena od vrst pomoči za gospodarstvo oziroma na dan uveljavljanja delnega povračila nadomestila plače izpolnjujete pogoje za odobritev ene od vrst pomoči za gospodarstvo.

Do ukrepa ste lahko upravičeni, če:

  • zaposlujete delavce po pogodbi za polni čas,
  • na dan oddaje vloge niste v postopku likvidacije oziroma stečaja,
  • nimate neporavnanih davčnih obveznosti v višini več kot 50 evrov in
  • ste za zadnjih 5 let pred dnevom vložitve vloge predložili REK obrazce za dohodke iz delovnega razmerja.

Do ukrepov niste upravičene NVO, ki ste upravičene do pomoči skladno s sprejetimi ukrepi za omilitev posledic visokih cen zemeljskega plina in ukrepi za omilitev posledic visokih cen električne energije.

Do ukrepov tudi niste upravičene NVO, ki ste upravičene do pomoči skladno z ukrepi, namenjenimi omejitvi cen električne energije za mikro, mala in srednja podjetja.

 

Delno povračilo nadomestila plače zaradi skrajšanja polnega delovnega časa

Delavcu lahko odredite delo s skrajšanim delovnim časom do 30. marca 2023. Vlada RS bo lahko s sklepom ukrep podaljšala največ dvakrat za en mesec. Pravico do delnega povračila nadomestila plače boste lahko koristili tisti delodajalci, ki po lastni oceni najmanj 10 odstotkov zaposlenim mesečno ne morete zagotavljati najmanj 90 odstotkov dela. O tem boste morali podati izjavo.

Za odreditev dela s skrajšanim delovnim časom boste lahko uveljavljali delno povračilo nadomestila plače v obliki delnega povračila. Vlogo je treba oddati pri Zavodu RS za zaposlovanje. Upravičeni ste lahko do povračila 80 % izplačanega nadomestila plače delavcu (bruto), vendar ne več kot 2.024,03 evrov (bruto povprečna plača za mesec oktober 2022).

Vse o postopku odreditve dela s skrajšanim delovnim časom, kje lahko vložite vlogo in kakšne so vaše obveznosti, si preberite tukaj.

 

Delno povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo

V obdobju od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023 lahko napotite delavca na začasno čakanje na delo, a posameznega delavca le za največ 30 delovnih dni. Za napotitev delavca na začasno čakanje na delo lahko uveljavljate delno povračilo nadomestila plače. Upravičeni ste lahko do povračila 80 % izplačanega nadomestila plače delavcu (bruto), vendar ne več kot 2.024,03 evrov (bruto povprečna plača za mesec oktober 2022).

Vlogo za povračilo izplačanega nadomestila morate oddati pri Zavodu RS za zaposlovanje v elektronski obliki v 15 dneh od napotitve delavca na začasno čakanje na delo.

Vse o postopku napotitve delavca na začasno čakanje na delo, kje lahko vložite vlogo in kakšne so vaše obveznosti, si preberite tukaj.