Med 1. septembrom 2022 in 31. avgustom 2023 tudi za nevladne organizacije velja najvišja dovoljena drobnoprodajna cena za zemeljski plin, in sicer 0,079 evra na kilovatno uro brez DDV. Do najvišje dovoljene cene zemeljskega plina ste upravičene tiste nevladne organizacije, katerih predvidena povprečna letna poraba ne presega 100.000 kWh (t.i. mali poslovni odjemalec), ter nevladne organizacije, ki ste izvajalci socialnovarstvenih storitev institucionalnega varstva (NVO, ki nudite stalno ali začasno namestitev varovancev). 

V primeru, da teh pogojev ne izpolnjujete, lahko zaprosite za državno pomoč zaradi višje cene energentov. Kako do pomoči, si preberite tukaj.

Med 1. januarjem in 31. decembrom 2023 za nekatere nevladne organizacije velja najvišja dovoljena drobnoprodajna cena za zemeljski plin v višini 0,095 evra na kilovatno uro. Do tega ukrepa ste upravičene nevladne organizacije, ki ste izvajalci socialnovarstvenih storitev, socialnovarstvenih programov, programov v podporo družini ali izvajalci javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja.

Več o tem si lahko preberete tu.

 

Omejitev cen za upravičene NVO velja ne glede na morebitno predhodno podpisano pogodbo o dobavi zemeljskega plina v letu 2023. Prav tako velja, da vam dobavitelj, ki vam od 23. 12. 2022 dobavlja zemeljski plin, z dobavo ne sme prenehati in vam mora na vašo zahtevo poslati ponudbo oziroma skleniti pogodbo o dobavi skladno z zgoraj postavljeno ceno.

 

Kaj še velja za vse organizacije na področju omejevanja cen zemeljskega plina?

  • Od 1. septembra 2022 do 31. maja 2023 velja, da se DDV za zemeljski plin obračunava po nižji davčni stopnji 9,5 %.
  • Od 1. avgusta 2022 dalje velja nižja trošarina za zemeljski plin za ogrevanje, in sicer 0,86 evrov/ za MWh. Uredba ostaja v veljavi do preklica.
  • Če boste od 1. oktobra 2022 do 31. marca 2023 za 15% zmanjšali porabo zemeljskega plina v primerjavi s porabo plina v enakem časovnem obdobju v zadnjih petih letih, boste upravičeni do sorazmernega povračila prispevka OVE za zemeljski plin (gre za prispevek, ki se plačuje dobavitelju). Način dokazovanja zmanjšanje porabe pline in postopek povračila sta določena z uredbo.