NVO lahko od sedaj naprej sporočite, da naj CNVOS prijave in glasovnice, ki prihajajo iz izbranega elektronskega naslova, šteje kot podpisane s strani vaših zakonitih zastopnikov, tako da vsakokratno podpisovanje prijavnic in glasovnic ne bo več potrebno.

Podobno možnost imate tudi kandidatke in kandidati za predstavnike. Tudi vi lahko obvestite CNVOS, da vnaprej soglašate, da vas določena NVO predlaga za predstavnike NVO, s čimer se izognete potrebi po podpisovanju in skeniranju svojih kandidatur.

 

Elektronske obrazce za izpolnitev izjave za deponiranje najdete tukaj: