V nadaljevanju lahko izpolnite izjavo, s katero lahko nevladne organizacije (NVO), ki večkrat sodelujete v postopkih izbora predstavnikov NVO v posvetovalna in druga telesa, CNVOS sporočite naslov elektronske pošte, s katerega boste v imenu NVO pošiljali prijave oziroma glasovnice v okviru postopkov, ki jih vodi CNVOS. Po prejemu te izjave bomo šteli, da je vsaka prijava, glasovnica ali drugo sporočilo, ki ga prejme CNVOS s tega elektronskega naslova, podpisana s strani zakonitega zastopnika ali druge osebe, ki ima pooblastilo za zastopanje NVO v tem postopku, in ožigosana (če NVO posluje z žigom).

Izjavo izpolnite elektronsko, na koncu pa izpolnjen obrazec prenesete na svoj računalnik, ga natisnete in v skladu z navodili podpišete ter pošljete na CNVOS.

Za dodatne informacije o postopku izbora smo vam na voljo na telefonu 01/542 14 22 ali na elektronski pošti nvo.predstavniki@cnvos.si.

Težave pri izpolnjevanju ankete? Pošljite nam sporočilo.