european environmental bureau (eeb)

Med poglavitnimi nalogami Evropske federacije okoljskih nevladnih organizacij (EEB) so zagovorništvo, sooblikovanje ter monitoring okoljskih politik na EU ravni, pri čemer so osredotočeni na vsa področja, povezana z varovanjem okolja in vplivi nanj: podnebne spremembe, biotska raznovrstnost, onesnaženje zraka, vode in tal, kmetijstvo, ravnanje z odpadki, onesnaževanje s kemikalijami, hrup, prostorske politike, ekološka in trajnostna proizvodnja, industrija, obnovljivi viri energije in energetska učinkovitost, transport …

Kaj prinaša članstvo?

Članstvo v EEB prinaša številne ugodnosti, med drugim:

  • dostop do informacij o aktualnem dogajanju na EU ravni ter do raznih publikacij, priročnikov in drugih orodij, ki vam bodo v pomoč pri vaših zagovorniških aktivnostih;
  • krepitev prepoznavnosti vaše organizacije in možnost za razširjanje informacij o vaših aktivnostih preko informacijskih kanalov EEB;
  • možnost sodelovanja, mreženja ter izmenjave informacij in znanj z okoljskimi organizacijami širom Evrope;
  • možnost sodelovanja v delovnih skupinah EEB …

Na drugi strani članstvo prinaša tudi nekatere obveznosti, med drugim plačilo članarine, pri čemer je višina letne članarine odvisna od letnih prihodkov organizacije in tipa članstva. V letu 2019 je članarina znašala od 284 evrov za organizacije z letnim prihodkom do 100 000 evrov, pa vse do 8978 evrov za organizacije z letnim prihodkom nad 10 milijonov evrov. Pridružene članice plačujejo polovično članarino.

Več o ugodnostih in obveznostih članstva najdete na njihovi spletni strani.

Kdo se lahko pridruži?

Evropska federacija okoljskih nevladnih organizacij pozna štiri tipe članstva:

  • polnopravno članstvo: polnopravne članice so nevladne organizacije s sedežem v eni od držav članic EU, držav kandidatk za članstvo v EU ali držav vhodnega partnerstva, katerih primarno področje delovanja je varstvo okolja;
  • dve obliki pridruženega članstva, ki se razlikujeta glede na pravice in obveznosti, ki izhajajo iz članstva: pridružene članice so nevladne organizacije, ki delujejo na področju varstva okolja ali sorodnih področjih in ne izpolnjujejo vseh kriterijev za polnopravno članstvo;
  • častno članstvo: za razliko od prvih treh oblik, ki so namenjene nevladnim organizacijam, se častno članstvo podeli posameznikom za njihovo preteklo moralno podporo ali delo v EEB.

Pravice in obveznosti, ki jih organizacija pridobi z včlanitvijo, so odvisne od oblike članstva. Podrobnejše kriterije za vse tipe članstva najdete na njihovi spletni strani.

Kako se včlaniti?

Organizacije, ki se želite pridružiti EEB, najdete vse o postopku včlanitve, prijavni obrazec ter vse druge dokumente z informacijami o obveznostih in ugodnostih, ki izhajajo iz članstva, na njihovi spletni strani.

Je v mrežo vključena tudi katera od slovenskih NVO?

Evropski federaciji okoljskih nevladnih organizacij  sta kot polnopravni članici pridruženi dve nevladni organizaciji iz Slovenije: društvo Temno nebo Slovenije in Inštitut za trajnostni razvoj – ITR. Druge članice, EEB jih trenutno združuje cca 150, najdete na njihovi spletni strani.