democracy and human rights education in europe (dare)

V mrežo DARE so združene nevladne organizacije, akademske institucije ter organizacije za izobraževanje in usposabljanje, ki so zavezane spodbujanju izobraževanja za človekove pravice in demokratično državljanstvo v okviru formalnega in neformalnega izobraževanja ter vseživljenjskega učenja. Med poglavitnimi aktivnostmi mreže DARE so zagovorništvo na EU ravni; izmenjava znanj, vsebin, metod in osebja; izvajanje skupnih izobraževalnih programov ter projektov.

Kaj prinaša članstvo?

Članstvo v DARE prinaša številne ugodnosti, med drugim:

  • izmenjavo virov, znanj in dobrih praks na DARE dogodkih za mreženje in izobraževanje,
  • dostop do aktualnih informacij o politikah s področja izobraževanja za demokratično državljanstvo in izobraževanja za človekove pravice na EU ravni,
  • možnost za razširjanje informacij o vaših aktivnostih preko informacijskih kanalov DARE,
  • možnost povezovanja in sklepanja partnerstev s sorodnimi organizacijami v EU in skupnega izvajanja projektov.

Na drugi strani članstvo prinaša tudi nekatere obveznosti, med drugim plačilo članarine, pri čemer je višina letne članarine odvisna od letnih prihodkov organizacije. V letu 2019 je članarina za organizacije z letnim prihodkom do 50 000 evrov znašala 100 evrov, za organizacije z letnim prihodkom od 50 000 do 250 000 evrov 250 evrov, za organizacije z letnim prihodkom nad 250 000 evrov pa 750 evrov.

Več o ugodnostih in obveznostih članstva najdete na njihovi spletni strani.

Kdo se lahko pridruži?

Mreži DARE se lahko pridružijo neprofitne organizacije iz Evrope, ki delujejo na področju izobraževanja za demokratično državljanstvo ter izobraževanja za človekove pravice, podpirajo cilje in vrednote mreže ter se zavežejo k plačevanju letne članarine.

Kako se včlaniti?

Prijavni obrazec najdete na njihovi spletni strani. Ob tem naj opozorimo, da je pred odločitvijo za članstvo v mreži potrebno podrobno preučiti pogoje, ugodnosti in obveznosti, ki jih članstvo prinaša.

Je v mrežo vključena tudi katera od slovenskih NVO?

V mrežo DARE trenutno ni vključena nobena od slovenskih nevladnih organizacij. Članice DARE, združuje jih 44, najdete na njihovi spletni strani.