V preteklem tednu je bilo v javno razpravo danih pet novih predpisov, na katere lahko podate svoje pripombe in predloge. Skupaj je v tem trenutku odprtih osemindvajset javnih razprav, ki jih skupaj z navodili in roki za podajanje komentarjev najdete v nadaljevanju.

  Datum
objave
Zaključek razprave Povezava na ministrstvo

Ministrstvo za finance

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nadzornem informacijskem sistemu igralnih naprav 25. 4. 2024 27. 5. 2024 Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank 13. 5. 2024 12. 6. 2024 Več informacij

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport

Zakon o izvajanju Uredbe (EU) o splošni varnosti proizvodov (ZIUSVP) 29. 4. 2024 3. 6. 2024 Več informacij
Pravilnik o izračunavanju in poročanju o stanju zalog nafte in naftnih derivatov 10. 5. 2024 9. 6. 2024  Več informacij
Zakon o gostinstvu (ZGos-1) 14. 5. 2024 17. 6. 2024 Več informacij
Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2024-2033 24. 5. 2024 24. 6. 2024  Več informacij
Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi Sveta za socialno ekonomijo 20. 5. 2024 19. 6. 2024  Več informacij

Ministrstvo za infrastrukturo

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper 17. 5. 2024 1. 6. 2024 Več informacij
Pravilnik o varnostni opremi tirnih vozil 21. 5. 2024 21. 6. 2024  Več informacij

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano   

Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o zagotavljanju sledljivosti porekla za nepredpakirano sveže, ohlajeno in zamrznjeno goveje, prašičje, ovčje, kozje in perutninsko meso 9. 5. 2024 31. 5. 2024 Več informacij
Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvajanju projekta Tradicionalni slovenski zajtrk  8. 5. 2024 5. 6. 2024  Več informacij
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v obdobju do leta 2027 20. 5. 2024 4. 6. 2024  Več informacij

Ministrstvo za kulturo

Zakon o medijih 14. 5. 2024 27. 5. 2024 Več informacij

Ministrstvo za naravne vire in prostor

Uredba o rudarski pravici za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen - dolomit v pridobivalnem prostoru Kamna Gorica 2 (2a in 2b) v občini Radovljica  8. 5. 2024 7. 6. 2024  Več informacij

Ministrstvo za notranje zadeve

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalogah in pooblastilih policije 9. 5. 2024 10. 6. 2024  Več informacij

Ministrstvo za obrambo

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kritični infrastrukturi 8. 5. 2024 10. 6. 2024  Več informacij
Zakon o informacijski varnosti 15. 5. 2024 31. 5. 2024 Več informacij

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo

Uredba o okoljevarstvenem dovoljenju za emisije toplogrednih plinov za regulirane subjekte 10. 5. 2024 10. 6. 2024 Več informacij
Uredba o zmanjševanju obremenjevanja okolja z emisijami toplogrednih plinov z ladij 10. 5. 2024 10. 6. 2024 Več informacij
Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju energije 8. 5. 2024 10. 6. 2024  Več informacij
Uredba o opravljanju obvezne državne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov 15. 5. 2024 17. 6. 2024 Več informacij
Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov 14. 5. 2024  27. 5. 2024 Več informacij

Ministrstvo za pravosodje

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dedovanju 15. 5. 2024 30. 5. 2024 Več informacij

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 10. 5. 2024 31. 5. 2024 Več informacij
Pravilnik o spremljevalcih pri prevozu skupin otrok in otrok s posebnimi potrebami 24. 5. 2024 4. 6. 2024  Več informacij

Ministrstvo za zdravje

Pravilnik o povračilu stroškov in načinu vključevanja izvajalcev nenujnih reševalnih prevozov v sistem nujne medicinske pomoči 29. 4. 2024 27. 5. 2024 Več informacij
Pravilnik o poročanju o tobačnih in povezanih izdelkih ter aromah v elektronskih cigaretah in posodicah za ponovno polnjenje 15. 5. 2024 15. 6. 2024 Več informacij
Pravilnik o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v humani medicini   15. 5. 2024 29. 5. 2024 Več informacij

 

Spremljajte CNVOS na družbenih omrežjih FacebookTwitterInstagram in YouTube.

Naročite se na naš tedenski e-novičnik in bodite na tekočem z razpisi, izobraževanji, dogodki in drugimi novicami, pomembnimi za nevladni sektor: PRIJAVA.