Državni zbor je sprejel novelo interventnega zakona, ki določa dodatne ukrepe za odpravo posledic avgustovskih poplav in plazov. Med sprejetimi ukrepi je tudi pomembna končna ureditev povračila škode za društva in ustanove, ki so utrpeli škodo v avgustovski ujmi, spreminja pa se tudi možnost plačane odsotnosti z dela prostovoljca, ki opravlja prostovoljsko delo zaradi posledic poplav in plazov. Zakon še ne velja, predvidoma bo v Uradnem listu objavljen v tem tednu.

Povračilo škode društvom in ustanovam

Spremembe Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023  sedaj urejajo tudi pravno podlago za povračilo škode društvom in ustanovam, nastale zaradi posledic avgustovskih poplav in plazov. Več o povračilu škode si preberite tukaj.

Spremembe pri plačani odsotnosti prostovoljca

Novela prinaša tudi jasnejšo ureditev na področju plačane odsotnosti prostovoljca. Od uveljavitve novele tako velja, da ima pravico do plačane odsotnosti z dela tisti prostovoljec, ki opravlja prostovoljsko delo zaradi odprave posledic poplav in plazov v okviru občine, občinskega ali regijskega štaba Civilne zaščite in prostovoljnega gasilskega društva, in ne več v okviru prostovoljske organizacije.

Še vedno velja, da bo lahko prostovoljec z dela odsoten do sedem delovnih dni. Odsotnost lahko delavec izkoristi do 31. decembra 2023. Država bo izplačilo nadomestila za odsotnost delavca delodajalcem povrnila v celoti.

Upravičeno odsotnost bo delavec prostovoljec moral izkazati s potrdilom o opravljenem prostovoljskem delu občine, občinskega ali regijskega štaba Civilne zaščite, prostovoljnega gasilskega društva ali z delovnim nalogom, ki ga bo pridobil v aplikaciji Poplave 2023.

Prostovoljna solidarnostna delovna sobota ostaja

Še vedno velja, da lahko tudi nevladne organizacije organizirate solidarnostne delovne sobote. O tem smo več pisali tukaj

Delavec mora za delo na solidarnostno soboto podati soglasje. Po novem pa velja, da se od plače delavca za opravljeno delo v okviru solidarnostne delovne sobote ne plača dohodnine in prispevkov za socialno varnost.

Če je bila solidarnostna delovna sobota že opravljena, se obračunan in plačan prispevek delavca oziroma delodajalca za Sklad za obnovo Slovenije na podlagi zahtevka delavca oziroma delodajalca, ki se vloži pri Finančni upravi Republike Slovenije, vrne, če je zahtevek vložen najpozneje do 31. decembra 2023.

Če zahtevka ne boste vložili do 31. decembra 2023, se za prispevke za Sklad za obnovo Slovenije na podlagi solidarnostne delovne sobote, opravljene do uveljavitve tega zakona, uporablja 101. člen Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 95/23).

Sofinanciranje kritja stroškov materiala in storitev posledic poplav in plazov za nekatere izvajalce v mreži javne službe 

Izvajalcem, ki v mreži javne službe opravljajo socialnovarstveno storitev institucionalnega varstva, vodenja, varstva ter zaposlitve pod posebnimi pogoji oziroma pomoči družini na domu v skladu s predpisi s področja socialnega varstva, bo država sofinancirala stroške materiala in storitev, ki so jim v zvezi z zagotavljanjem navedenih storitev nastali zaradi odprave posledic poplav in plazov od 4. avgusta 2023 do 31. decembra 2023.

Zahtevke boste izvajalci morali pri ministrstvu vložiti najpozneje do 29. februarja 2024.

Novela zakona med drugim ureja tudi postopek za nujno odstranitev objektov, kjer je ocenjena visoka nevarnost porušitve ali znatno poškodovanje teh objektov in ukinitev solidarnostnega prispevka.