postopku izbora dveh predstavnikov nevladnih organizacij v delovno skupino za pripravo sprememb in dopolnitev Družinskega zakonika je prispelo petnajst popolnih prijav nevladnih organizacij za sodelovanje v postopku izbora in šest popolnih kandidatur za predstavnike NVO.

Upravičenci so v postopku izbora predstavnikov NVO v delovno skupino za pripravo sprememb in dopolnitev Družinskega zakonika predlagali naslednje kandidate oz. kandidatke:

 • Aleš Primc (predlagatelj: Združenje gibanje za otroke in družine.si)
 • doc. dr. Jasna Podreka (predlagatelj: Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja)
 • Meta Močnik (predlagatelj: Zveza Sožitje)
 • Rihard Fekonja (predlagatelj: Društvo očetov Slovenije)
 • Spomenka Valušnik (predlagatelj: Društvo Vesele nogice)
 • Vlasta Nussdorfer (predlagatelj: Zveza prijateljev mladine Slovenije)

Javna predstavitev vseh kandidatov bo potekala v sredo, 17. 5. 2023, ob 15:00 preko videokonference.

Seznam vseh upravičencev (nevladnih organizacij z glasovalno pravico):

 • Dobrodelno društvo Pomagajmo odprtih src
 • Društvo očetov Slovenije
 • Društvo prijateljev mladine Krško - levi breg
 • Društvo prijateljev mladine Lavrica
 • Društvo prijateljev mladine Metlika
 • Društvo prijateljev mladine Škofja Loka
 • Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja
 • Društvo Vesele nogice
 • Medobčinsko društvo prijateljev mladine Ajdovščina
 • Mestna zveza prijateljev mladine Ljubljana
 • Združenje gibanje za otroke in družine.si
 • Zveza prijateljev mladine Krško
 • Zveza prijateljev mladine Maribor
 • Zveza prijateljev mladine Slovenije
 • Zveza Sožitje