Razpisujemo postopek izbora dveh predstavnikov oziroma predstavnic (v nadaljevanju: predstavnik) nevladnih organizacij v delovni skupini za pripravo sprememb in dopolnitev Družinskega zakonika (v nadaljevanju: delovna skupina). Rok za prijavo je 10. 5. 2023 do 15.00. Delovno skupino ustanavlja Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

MDDSZ bo imenoval širšo medresorsko delovno skupino, katere naloge bodo:

 • pregled in ocena obstoječe ureditve,
 • priprava predlogov sistemskih sprememb na področju urejanja družinskih razmerij in zaščite pravic in koristi otrok in oseb, ki same niso sposobne skrbeti za svoje pravice in koristi, s ciljem nadgradnje in izboljšave obstoječega ureditve.

V skladu z načeli demokratičnega izbora bomo postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij izvedli po določilih Poslovnika postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij. Več informacij o postopku izborov najdete tukaj.

Kandidati za predstavnika NVO v delovni skupini morajo izkazovati izkušnje s področja urejanja družinskih razmerij  oziroma  z delovanjem na področju varstva koristi otrok, odraslih oseb, ki potrebujejo posebno varstvo.

V postopku lahko sodelujejo nevladne organizacije, ki izkažejo delovanje na področju urejanja družinskih razmerij  oziroma  z delovanjem na področju varstva koristi otrok, odraslih oseb, ki potrebujejo posebno varstvo. NVO o izpolnjevanju pogojev podajo izjavo.

 

Kako poteka postopek?

Postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij poteka tako, da organizacije najprej predlagajo svoje kandidate. Med njimi se poskuša s soglasjem vseh kandidatov izbrati najprimernejšega. Če soglasja za imenovanje ni, se izvedejo volitve, v katerih lahko sodelujejo vse nevladne organizacije, ki so za to vnaprej izkazale interes (to je, so se prijavile kot volivci ali pa so predlagale svojega kandidata).

V postopku izbora bodo torej lahko sodelovale samo nevladne organizacije, ki bodo predlagale svoje kandidate ali bodo pravočasno sporočile, da želijo glasovati.

Rokovnik za izvedbo postopka je sledeč:

 • 3. 5. 2023 - objava poziva za prijavo kandidatov in volilnih upravičencev
 • 10. 5. 2023 do 15:00 – rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev
 • 14. 5. 2023 do 15:00- rok za dopolnitev prijav
 • 15. 5. 2023 ob 10:00 - seja komisije za pregled prijav
 • 15. 5. 2023 - objava seznama upravičencev in kandidatov
 • 17. 5. 2023 ob 15:00 - javna predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem
 • 17. 5. 2023 - začetek volitev (pogojno)
 • 21. 5. 2023 - zaključek volitev (pogojno)
 • 22. 5. 2023 ob 10:00 - seja komisije za pregled glasovnic in izdaja sklepa o imenovanju (pogojno)

Seje komisije za pregled prijavnic, za pregled glasovnic in javna predstavitev se bodo odvile preko videokonference.

Vodja postopka lahko kadarkoli zahteva dodatna pojasnila in dokazila o izpolnjevanju pogojev za upravičene nevladne organizacije in kandidate oziroma o referencah kandidata za predstavnika.

Prijavo za sodelovanje najdete na tej povezavi. Prijava mora vsebovati podpis zastopnika nevladne organizacije in podpis kandidata, če se ga predlaga. Prijava, poslana po elektronski pošti, mora vsebovati faksimile podpisa ali skenirano podpisano prijavo.

Prijave pošljite:

Prijava mora prispeti na enega izmed zgornjih naslovov najkasneje do 10. 5. 2023 do 15:00.

Po Poslovniku postopka izbora lahko nevladne organizacije in kandidati, ki na njihov predlog večkrat sodelujejo v postopkih izbora predstavnikov nevladnih organizacij v posvetovalna in druga telesa, pri CNVOS deponirajo svoje podpise, da lahko enostavneje pošiljajo svoje vloge v postopkih izbora (brez potrebe po vsakokratnem podpisovanju in žigosanju prijav ter drugih dokumentov).

Če želite kot NVO trajno shraniti svoj podpis za sodelovanje v postopkih izbora, lahko to naredite s pomočjo obrazca za deponiranje podpisa za NVO. Kandidat NVO lahko shrani svoj podpis s pomočjo obrazca za kandidate.

Za dodatne informacije o postopku izbora smo vam na voljo na telefonu 01/542 14 22 ali na elektronski pošti petra.cilensek@cnvos.si.

Vabimo vse zainteresirane nevladne organizacije, da sodelujete v postopku izbora.

 

PRIJAVA

 

Sklep o začetku postopka Poziv NVO