Nevladne organizacije, ki ste prejele pomoč za sofinanciranje stroškov nakupa električne energije in zemeljskega plina za leto 2022 in ste naknadno ugotovile, da vam je bila odobrena oziroma izplačana previsoka pomoč glede na vaše dejanske stroške, da dejansko niste izpolnjevali pogojev za odobritev pomoči ali ste direktorju/predsedniku NVO izplačali del plače za poslovno uspešnost za leto 2022, ste do 15. januarja 2023 dolžne o tem obvestiti Spirit Slovenia.

Obvestilo je potrebno poslati na elektronski naslov energenti@spiritslovenia.si.

Vsi, ki ste o tem že obvestili Spirit Slovenia ali pa ste sredstva že vrnili, boste še ta mesec prejeli o tem tudi odločbe oziroma ugotovitvene sklepe.

Vnos podatkov o dejanski porabi do 31. januarja 2023

Nevladne organizacije, ki ste prejele pomoč za sofinanciranje stroškov nakupa električne energije in zemeljskega plina za leto 2022, morate do 31. januarja 2023 do 12. ure v aplikacijo JRP (aplikacija, preko katero ste oddali prvotno vlogo) vnesti še dejanske podatke za izračun vaših upravičenih stroškov. Po tem datumu vnos podatkov ne bo več mogoč, saj se bo aplikacija avtomatično zaprla. Če tako podatkov ne boste pravočasno vnesli, se bo štelo, da se odrekate drugemu delu izplačila pomoči.