Zaključil se je postopek izbora predstavnika NVO v Odbor za spremljanje Programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo v Republiki Sloveniji za obdobje 2021 – 2027. Za predstavnika je bil imenovan Matjaž Radin.

Matjaž Radin je ribič in deluje na vseh področjih ribištva. Pozna delovanje in delo odbora, saj je bil član Odbora za spremljanje Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014 – 2021.  

Do roka, določenega v javnem pozivu, je prispela ena prijava upravičene organizacije za sodelovanje in ena kandidatura, ki sta bili popolni. Ker je bil namen postopka izbor enega predstavnika in namestnika predstavnika, je bil predlagani kandidat avtomatično izbran za predstavnika. Namestnika predstavnika se v postopku ni imenovalo.

Delo izbranega predstavnika NVO v Odboru za spremljanje Programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo v Republiki Sloveniji za obdobje 2021 – 2027 in njegove kontaktne podatke za vaša vprašanja in pobude lahko spremljate tu.

 

Sklep o imenovanju