Zaključil se je postopek izbora predstavnika_ce nevladnih organizacij v Medresorski delovni skupini za preprečevanje radikalizacije. Za predstavnico nevladnih organizacij je bila imenovana Katarina Bervar Sternad.  

Katarina Bervar Sternad je pravnica, ki že več kot 15 let dela na področju pravnega varstva človekovih pravic. Znotraj Pravno-Informacijskega centra nevladnih organizacij dela na področju nediskriminacije, azila in migracij ter vladavine prava, na sistemski ravni pa sodeluje pri pripravi zakonodaje in politik s sodelovanjem v različnih delovnih telesih. Je članica Medresorske komisije za človekove pravice, tutorka za področje pravnih izobraževanj pri Svetu Evrope, podpredsednica upravnega odbora pri International Service for Human Rights v Ženevi in ena od ustanovnih članic Pravne mreže za varstvo demokracije, ki je v tem tednu prejela nagrado Državljan Evrope s strani Evropskega parlamenta. S svojimi bogatimi izkušnjami lahko prispeva k delovanju skupine.

Do roka, določenega v javnem pozivu, je prispelo osem popolnih prijav upravičenih organizacij za sodelovanje in ena kandidatura. Ker je bilo število prejetih kandidatur enako številu predstavnikov, je na podlagi desetega odstavka 9. člena Poslovnika postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij kandidatka postala predstavnica. Vodja postopka je izdala Sklep o imenovanju, s katerim se je postopek izbora končal. Namestnik predstavnice v postopku ni bil imenovan.

 

Sklep o imenovanju