Zaključil se je postopek izbora namestnika predstavnice NVO v Medresorski delovni skupini za vzpostavitev sistemske oblike nastanitve in obravnave mladoletnikov brez spremstva. Za namestnico je bila imenovana Urša Regvar.

Urša Regvar je od leta 2018 dalje zaposlena v Pravnem centru za varstvo človekovih pravic in okolja (PIC), kjer se ukvarja s področjem azila in migracij. V sklopu projekta AMIF je v letih 2018 do 2020 nudila pravno pomoč in svetovanje prosilcem za mednarodno zaščito. Od leta 2020 nudi pravno pomoč in svetovanje prosilcem za mednarodno zaščito v sklopu projekta UNHCR. V okviru dela zastopa tudi mladoletnike brez spremstva in tesno sodeluje z zakonitimi zastopnicami, kar vključuje tudi delo na področju nastanitve in obravnave mladoletnikov brez spremstva izven azilnega postopka. Prav tako zastopa mladoletnike brez spremstva tudi v postopkih pred sodiščem kot svetovalka za begunce. V okviru dela na PIC-u je zadolžena tudi za zagovorniške aktivnosti, pripravo študij, strateško litigacijo in spremljanje zakonodajnih sprememb, kar vključuje tudi področje mladoletnikov brez spremstva. Je nacionalna koordinatorka za ELENA mrežo za Slovenijo (mreža pravnikov za področje azila in migracij v EU). Prav tako redno sodeluje pri SOPS-ih (Standardni operativni postopki za obravnavo žrtev spolnega nasilja in nasilja po spolu).

Do roka, določenega v javnem pozivu, je prispelo 5 prijav upravičenih organizacij za sodelovanje in ena kandidatura. Vseh pet prijav upravičenih organizacij in kandidatura so bile popolne. Ker je bilo prejetih kandidatur enako število kot število predstavnikov, je na podlagi desetega odstavka 9. člena Poslovnika postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij kandidatka postal namestnica predstavnice NVO. Zato je vodja postopka izdala Sklep o imenovanju, s katerim se je postopek izbora končal.

 

Sklep o imenovanju