Zaključil se je postopek izbora namestnika predstavnice NVO v Medresorski delovni skupini za vzpostavitev sistemske oblike nastanitve in obravnave mladoletnikov brez spremstva. Za namestnico je bila imenovana Urša Regvar.

Do roka, določenega v javnem pozivu, je prispelo 5 prijav upravičenih organizacij za sodelovanje in ena kandidatura. Vseh pet prijav upravičenih organizacij in kandidatura so bile popolne. Ker je bilo prejetih kandidatur enako število kot število predstavnikov, je na podlagi desetega odstavka 9. člena Poslovnika postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij kandidatka postal namestnica predstavnice NVO. Zato je vodja postopka izdala Sklep o imenovanju, s katerim se je postopek izbora končal.

 

Sklep o imenovanju