Ministrstvo za pravosodje je objavilo osnutek novele Zakona o kazenskem postopku. V CNVOS smo podali predlog sprememb glede odloženega pregona, po katerih bi osumljenec v zameno za ustavitev kazenskega postopka lahko namenil sredstva nevladnim organizacijam, ki delujejo v javnem interesu.

Ministrstvo za pravosodje je pripravilo novelo Zakona o kazenskem postopku, ki ureja predvsem prikrite in preiskovalne ukrepe, in jo dalo v javno razpravo. V CNVOS se v same temelje  kazenskega postopka nismo spuščali, smo pa predlagali dopolnitev zakona v delu, ki ureja možnost državnega tožilca v primeru t.i. odloženega kazenskega pregona, za katerega se tožilec lahko odloči ob soglasju oškodovanca in pripravljenosti osumljenca, da ravna po navodilih državnega tožilca. Predlagali smo, da lahko državni tožilec osumljencu v zameno za odstop od pregona predlaga tudi nakazilo sredstev katerikoli nevladni organizaciji v javnem interesu. Sedanji zakon namreč precej nejasno določa, da se lahko sredstva namenijo za »dobrodelne namene«.

 

V CNVOS smo z ministrstvom sicer v preteklosti že uskladili, da se bodo takšna sredstva lahko namenila nevladnim organizacijam v javnem interesu, a zadnja novela zakona ob ponovnem glasovanju (po vetu Državnega sveta) ni bila sprejeta. Ker je bil v vmesnem času sprejet tudi Zakon o nevladnih organizacijah - ZNorg, smo predlagali, da takšna ugodnost velja za vse NVO v javnem interesu, kot jih opredeljuje ZNorg.

 

Predlog k osnutku Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (8. 11. 2018)