Ustanovitev podružnice je smiselna, če želi imeti društvo svojo imeti svojo izpostavo, kontaktno točko, organizacijsko enoto in podobno na drugem naslovu, kot je naslov društva. To je lahko na primer tudi v primeru, ko društvo ne more kandidarati na želenem občinskem javnem razpisu, ker v tisti občini nima sedeža, razpis pa zahteva, da ima prijavitelj v občini vsaj podružnico. Društva lahko preko podružnice izvajajo tudi del svojih dejavnosti.

 

Društvo ima lahko podružnico, če tako določa njegov statut (temeljni akt). Pri tem lahko statut imensko določa podatke o podružnici (njeno ime, dejavnosti, pristojnosti...) ali pa daje organom društva pravico, da s sklepi ustanavljajo in ukinjajo podružnice.

 

V primeru, da statut društva že imensko določa podružnico društva, se podružnica vpiše v poslovni regiser na podlagi samega statuta in z izpolnjenim obrazcem PRS-2 pri najbližji izpostavi AJPES.

 

V primeru, da statut društva še ne predvideva možnosti ustanovitve podružnice društva, pa potrebujete dokumente, ki jih lahko pripravite s pomočjo te ankete ePRAVNIK, in sicer:

  • vzorec besedila člena, ki ga je potrebno vnesti v statut društva,
  • sklep pristojnega organa društva o ustanovitvi podružnice,
  • izpolnjen obrazec prijave podružnice v Poslovni register in
  • navodila glede postopka registracije podružnice.
 

Ta dokumentacija ni primerna za društva, ki imajo v statutu že urejeno možnost ustanavljanja podružnic.

 

Postopek ustanovitve podružnice na podlagi te dokumentacije tako poteka v dveh korakih: društvo najprej dopolni svoj statut z vnosom ustrezne pravne podlago za ustanovitev podružnice (in statut priglasi upravni enoti), nato pa pristojni organ društva sprejme sklep o ustanovitvi podružnice, ki je podlaga za registracijo nove podružnice pri AJPES.

Težave pri izpolnjevanju ankete? Pošljite nam sporočilo.