Pravilnik o računovodstvu oziroma Pravilnik o finančnem in materialnem poslovanju je na podlagi 26. člena Zakona o društvih obvezen pravilnik za vsa društva, ki njegove vsebine ne uredijo že v samem statutu (kar jih velika večina društev ne).

Pravilnik ureja način zagotavljanja podatkov o materialnem in finančnem poslovanju, odgovornosti v društvu glede računovodstva (npr. kdo je odgovoren za sestavo in pošiljanje letnih poročil in davčnih obračunov, kdo za vodenje poslovnih knjig, kdo za obračune honorarjev...).Pravilnik omogoča izbiro med različnimi sistemi vodenja poslovnih knjig, opravljanja določenih računovodskih nalog s pomočjo zunanjega računovodstva in ureditev blagajniškega poslovanja.

 

Težave pri izpolnjevanju ankete? Pošljite nam sporočilo.