Z odredbo o skrajšanem delovnem času nevladna organizacija, ki zaradi posledic izjemno visokih povišanj cen energentov ne more zagotavljati dela in želi hkrati ohraniti  zaposlitev, zaposlenemu delavcu za polni delovni čas (40 ur tedensko), odredi delo v skrajšanem delovnem času, a najmanj za polovični delovni čas (20 ur tedensko). 

Če je vaša organizacija upravičena do ukrepa delnega povračila nadomestila plače delavcem zaradi dela s skrajšanim delovnim časom, preverite tukaj.

Nevladna organizacija lahko za takšnega delavca na podlagi Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize dobi delno povrnitev nadomestila plače, če delavcu zagotavlja od 20 do 35 ur dela tedensko. 

Odredba predvideva odreditev skrajšanega delovnega časa takoj naslednji dan po njeni izdaji, traja pa do preklica, a najdlje do 31. 3. 2023.

Odredbe ni mogoče izdati delavcu, ki dela s krajšim delovnim  časom (ne glede na razlog za krajši delovni čas).

Več o odrejanju skrajšanega delovnega časa, obveščanju delavcev in o pogojih za pridobitev subvencij plač (državne pomoči) v tem primeru najdete tukaj.

 

Težave pri izpolnjevanju ankete? Pošljite nam sporočilo.