Stičišče Središče organizira spletno usposabljanje za novozaposlene in tiste, ki so usposabljanje opravljali pred več kot dvema letoma.

Usposabljanje bo potekalo preko spleta, kjer bo vsak udeleženec prejel unikatno povezavo do predavanja, kjer mora biti prisoten skozi celotno predavanje (60 min), nato pa opravi preizkus znanja. Usposabljanje si vsak udeleženec tempira sam, predavanje in preizkus pa mora opraviti med 1. 7. in 10. 7. 2024.

Cena usposabljanja je 20 EUR na osebo. Po opravljenem usposabljanju bodo organizaciji izstavili račun, organizacija pa bo prejela tudi za vse napotene udeležence potrdilo o udeležbi na usposabljanju in opravljanem preizkusa usposobljenosti.

Usposabljanje je skladno z določili 38. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu in 20. členom zakona o varstvu pred požarom obvezno za vse zaposlene, obnovitev za zaposlene pa mora biti znotraj dveh let. Usposabljanje bo izvedla strokovna delavka iz področja varnosti in zdravja pri delu iz podjetja Egal PB d. o. o..

Povezava: https://sticisce-sredisce.si/dogodki/usposabljanje-varnost-in-zdravje-pri-delu-in-varstvo-pred-pozarom-2024/