Ministrstvo za kulturo je objavilo Javno povabilo za novega člana v stalni strokovni komisiji za medije.

Kandidat za člana strokovne komisije za medije mora izpolnjevati naslednje pogoje:

  • je seznanjen z vsebino Pravilnika o strokovnih komisijah (Uradni list RS 125/22);
  • je strokovnjak s področja medijev;
  • ima sposobnost objektivnega strokovnega argumentiranja in pisnega izražanja v slovenskem jeziku;
  • redno spremlja področje delovanja komisije;
  • ni funkcionar, poslanec in delavec, zaposlen v državnih organih;
  • ni član vodstev političnih strank;
  • ni redno zaposlen pri izdajatelju medija ali v oglaševalski organizaciji;
  • nima kot zunanji sodelavec sklenjenega pogodbenega razmerja z izdajateljem medija ali oglaševalsko organizacijo;
  • nima v lasti več kot 1 odstotka kapitala ali upravljavskih oziroma glasovalnih pravic v premoženju izdajatelja medija ali v oglaševalski organizaciji.

Besedilo javnega povabila najdete na gov.si. Rok za prijavo se izteče 30. 5. 2024.