international sport and culture association (isca)

Mednarodno združenje za šport in kulturo (ISCA) je bilo ustanovljeno leta 1995 z namenom podpiranja čezmejnega razumevanja športa in kulture, spodbujanja športa kot nosilca kulturne identitete ter spodbujanja čim širšega sodelovanja svojih članov. Za dosego teh ciljev se ISCA osredotoča na tri ključna področja: športne dejavnosti, izobraževanje in sooblikovanje politik.

Kaj vam članstvo prinaša?

Članstvo v ISCA prinaša številne ugodnosti, med drugim:

  • dostop do informacij o aktualnem dogajanju na področju športa na prostem in razpisnih priložnostih;
  • možnost udeležbe na seminarjih, delavnicah in drugih dogodkih mreže ter možnost uporabe njihovih priročnikov in e-orodij;
  • podporo zagovorniškim aktivnostim članic;
  • promocijo organizacij članic na mednarodni ravni …  

Poleg ugodnosti prinaša članstvo v ISCA tudi nekatere obveznosti, med drugim plačilo članarine. Višina letne članarine je odvisna od letnega proračuna organizacije in se je v letu 2019 gibala med  25$ in 1000$.

Več informacij o članstvu ter o ugodnostih in obveznostih, ki izhajajo iz članstva, najdete na njihovi spletni strani.

Kdo se lahko pridruži?

Članstvo je odprto za nevladne organizacije in druge institucije, ki:

  • se ukvarjajo s športnimi in / ali kulturnimi dejavnostmi;
  • delujejo na lokalni, regionalni, nacionalni ali mednarodni ravni;
  • so njihove storitve na voljo vsem ne glede na spol, raso, vero ali politično pripadnost.

Več informacij najdete na tej povezavi.

Kako se včlaniti?

Organizacije, ki se želite pridružiti ISCA, najdete pristopni obrazec in druge dokumente ter navodila za včlanitev na njihovi spletni strani. Ob tem naj opozorimo, da je pred odločitvijo za članstvo v mreži potrebno podrobno preučiti pogoje, ugodnosti in obveznosti, ki jih članstvo prinaša.

Je v mrežo ISCA vključena tudi katera od slovenskih NVO?

Med slovenskimi nevladnimi organizacijami je članica ISCA Športna unija Slovenije. Druge članice, ISCA jih trenutno združuje 231, najdete na njihovi spletni strani.