ilga – europe

Cilji združenja so delovanje za osvoboditev lezbijk in gejev pred pravno, socialno, kulturno in ekonomsko diskriminacijo ter spodbujanje univerzalnega spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin, vključno z odpravo vseh oblik diskriminacije. ILGA-Europe deluje na področju zagovorništva pravic LGBTI oseb na evropski ravni ter na področju krepitve LGBTI gibanja s povezovanjem, izmenjavo informacij in izobraževalnimi aktivnostmi.

Kaj prinaša članstvo?

Članstvo v ILGA-Europe prinaša številne ugodnosti, med najpomembnejšimi naj omenimo informiranost o dogajanju na področju LGBTI skupnosti, možnost povezovanja s sorodnimi organizacijami širom Evrope in širše, podporne storitve, vključno s svetovalnimi in izobraževalnimi aktivnostmi, ter možnost sodelovanja v zagovorniških aktivnostih mreže.

Na drugi strani prinaša članstvo tudi nekatere obveznosti, med drugim plačilo članarine, ki je odvisna od vrste članstva, višine letnega prihodka in države, v kateri ima organizacija sedež. V letu 2019 je znašala od 30 do 300 evrov.

Več informacij o članstvu ter o ugodnostih in obveznostih, ki jih članstvo prinaša, najdete na njihovi spletni strani.

Kdo se lahko pridruži mreži?

Mreži ILGA-Europe se lahko pridružijo organizacije, ki delujejo na področju spodbujanja pravic LGBTI skupnosti ter podpirajo cilje in vrednote mreže. Poznajo dve vrsti članstva: polnopravno članstvo in pridruženo članstvo. Podrobnejše informacije najdete na njihovi spletni strani.

Kako se včlaniti?

Organizacije, ki se želijo pridružiti ILGA-Europe, morajo izpolniti pristopni obrazec, ki je dostopen na njihovi spletni strani. Ob tem naj opozorimo, da je pred odločitvijo za članstvo v mreži potrebno podrobno preučiti pogoje, ugodnosti in obveznosti, ki jih članstvo prinaša.

Je v mrežo vključena tudi katera od slovenskih NVO?

V ILGA-EUROPE je trenutno včlanjenih šest slovenskih nevladnih organizacij: Društvo Kulturno, informacijsko in svetovalno središče Legebitra, Društvo DIH - Enakopravni pod mavrico, Zavod Transfeministična Iniciativa TransAkcija, ŠKUC LL (lezbična sekcija), Roza klub ter ŠKUC – Magnus. Druge članice, mreža jih združuje okoli 600, najdete na njihovi spletni strani.