foee - friends of the earth europe

Njena evropska podružnica, Friends of the Earth Europe, združuje več kot 30 okoljskih nevladnih organizacij ter več kot 1000 lokalnih aktivističnih skupin po vsej Evropi, ki si prizadevajo za ohranitev okolja in ohranjanje biotske raznovrstnosti, zaščito ljudi pred škodljivimi vplivi iz okolja ter za vračilo ekološkega dolga bogatih držav državam v razvoju.

V okviru svojih kampanj, zagovorniških, izobraževalnih in raziskovalnih aktivnosti iščejo rešitve za ekonomske in razvojne vidike trajnosti, opozarjajo na povezanost okolja in človekovih pravic, s poudarkom na vračilu ekološkega dolga,  s katerim bi osnovali programe proti revščini in klimatskim spremembam v državah v razvoju.

Dejavnosti organizirajo v okviru šestih osrednjih programov, ki so: (1) podnebna pravičnost in energija, (2) ekonomska pravičnost, (3) varovanje biotske raznovrstnosti v kmetijstvu, (4) trajnostna raba naravnih virov, (5) EU skladi ter (6) razvoj mreže Friends of the Earth.

Član mreže Friends of the Earth Europe je tudi Focus društvo za sonaraven razvoj iz Slovenije.