fare network

Fare si prizadeva za odpravo vseh oblik diskriminacije, vključno z rasizmom, ekstremnim nacionalizmom, seksizmom, trans- in homofobijo ter diskriminacijo invalidov. Mreža deluje na področju spopadanja z izzivi diskriminacije na vseh ravneh nogometa, uporablja nogomet kot orodje za reševanje družbene diskriminacije, spodbuja mrežno povezovanje in nadnacionalno izmenjavo dobrih praks, izvaja dejavnosti za krepitev zmogljivosti marginaliziranih in diskriminiranih skupin ter daje glas tistim, ki se borijo proti diskriminaciji v nogometu. Prav tako redno organizira in podpira pobude, vključno z/s: gostovanji mednarodnih dogodkov in konferenc, izdelavo priročnikov z najboljšimi praksami in izobraževalnega gradiva, organiziranjem vseevropskih in mednarodnih kampanj, vključno z akcijskimi tedni nogometašev, opravljanjem dejavnosti na mednarodnih nogometnih tekmovanjih ter poročanjem o diskriminaciji.

Kaj prinaša članstvo?

Članstvo v mreži Fare prinaša številne ugodnosti, med drugim:

  • možnost aktivnega sodelovanja v organizaciji s prispevanjem idej ter izmenjavo dobrih praks in strokovnega znanja;
  • možnost vplivanja na strateške odločitve in usmeritve Fare z glasovanjem na generalni skupščini (velja samo za organizacijsko članstvo);
  • priložnost za udeležbo na seminarjih in konferencah, ki jih organizirajo člani mreže;
  • aktivno delovanje na področju boja proti diskriminaciji in prizadevanja za družbene spremembe.

Članstvo prinaša tudi določene zahteve, in sicer se morajo vsi člani Fare omrežja strinjati s statutom organizacije in naslednjimi temeljnimi cilji in načeli:

  • Diskriminacija zaradi katerih koli razlogov, vključno z etničnim poreklom, spolom, spolno usmerjenostjo, starostjo, telesno in duševno sposobnostjo, veroizpovedjo in prepričanjem, je nesprejemljiva in se ne dopušča.
  • Fare spodbuja pozitivno in vključujoče okolje v nogometu in deluje za krepitev moči izključenih posameznikov in skupnosti.
  • Člani Fare bodo aktivno ukrepali proti vsakomur, ki se bo vedel ali ravnal v nasprotju s temi vrednotami.

Več informacij o članstvu ter o ugodnostih in obveznostih, ki izhajajo iz članstva, najdete na njihovi spletni strani.

Kdo se lahko pridruži mreži?

Mreža Fare pozna tri oblike članstva:

  • Organizacijsko članstvo, ki je namenjeno skupinam, organizacijam navijačev, drugim nevladnim organizacijam in neprofitnim subjektom. Organizacijski člani dobijo glasovalne pravice na srečanjih Fare. Organizacijsko članstvo je v letu 2019 znalo 50 evrov za člansko obdobje.
  • Posamezniki, ki se sprejmejo kot člani za izkazovanje solidarnosti z načeli in akcijami Fare. Članarina za člansko obdobje je v letu 2019 znašala 20 evrov. Posamezni člani nimajo glasovalnih pravic.
  • Institucionalno članstvo, ki je namenjeno upravnim organom, lokalnim organom in drugim javnim organizacijam. Institucionalni člani nimajo glasovalnih pravic. Institucionalno članstvo je v letu 2019 znašalo 100 evrov za člansko obdobje.

Kako se včlaniti?

Organizacije, ki se želite pridružiti mreži Fare, najdete prijavni obrazec in vse druge informacije o pogojih in postopku včlanitve na njihovi spletni strani. Ob tem naj opozorimo, da je pred odločitvijo za članstvo v mreži potrebno podrobno preučiti pogoje, ugodnosti in obveznosti, ki jih članstvo prinaša.

Je katera od slovenskih NVO vključena v mrežo?

V mrežo Fare sta vključeni dve nevladni organizaciji iz Slovenije, in sicer Športna unija Slovenije ter Športno društvo Out in Slovenija. Druge članice, mreža jih trenutno združuje več kot 150, najdete na njihovi spletni strani.