european youth information and counselling agency (eryica)

Evropska agencija za informiranje in svetovanje mladih (ERYICA) deluje na področju razvoja, podpore in spodbujanja takšnih politik in praks na področju informiranja in svetovanja mladim v Evropi, ki bodo sledile načelom Evropske listine o informiranju mladih ter mladim pomagale pri doseganju njihovih želja in jih spodbujale k aktivnemu sodelovanju v družbi, jim širile izbiro ter krepile njihovo avtonomnost in moč.

Kaj prinaša članstvo?

Članstvo v mreži ERYICA prinaša številne ugodnosti, med drugim:

  • priložnost za izmenjavo znanj, idej in dobrih praks z udeležbo na študijskih obiskih, seminarjih, sestankih in drugih dogodkih mreže,
  • možnost udeležbe na izobraževanjih za trenerje, ki jih organizira ERYICA ali njene članice in partnerji,
  • dostop do izobraževalnih gradiv ter informacij o aktualnem dogajanju na področju informiranja mladih ter o razpisnih priložnosti,
  • možnost za informiranje o vaših aktivnostih prek komunikacijskih kanalov mreže ERYICA,
  • možnost podpore pri vaših zagovorniških aktivnostih ter organizacijskem razvoju,
  • možnost vpliva na oblikovanje politik na EU ravni ter
  • možnost sodelovanja v telesih mreže ERYICA.

Na drugi strani članstvo prinaša tudi nekatere obveznosti, med drugim plačilo članarine. Višina članarine ter druge obveznosti in ugodnosti zavisijo od tipa članstva.

Kdo se lahko pridruži?

Mreži ERYICA se lahko pridružijo koordinacijske organizacije in mreže, ki delujejo na področju zagotavljanja informacij mladim in/ali koordinacije ter podpore lokalnim in regionalnim organizacijam za informiranje mladih  v skladu z načeli Evropske listine o informiranju mladih. Poznajo dve vrsti članstva: polnopravno in pridruženo članstvo. Pridružite se jim lahko tudi kot sodelujoča organizacija, ta tip sodelovanja je odprt za posamezne organizacije, ki delujejo na področju informiranja in svetovanja mladim.

Glede drugih pogoje glejte njihovo spletno stran.

Kako se včlaniti?

Prijavni obrazec najdete na njihovi spletni strani -  nahaja se na dnu strani na povezavi »join us«. Ob tem naj opozorimo, da je pred odločitvijo za članstvo v mreži potrebno podrobno preučiti pogoje, ugodnosti in obveznosti, ki jih članstvo prinaša.

Je v mrežo vključena tudi katera od slovenskih NVO?

Član ERYICA je MISSS - Mladinsko Informativno Svetovalno Središče Slovenije, kot sodelujoča organizacija pa z mrežo sodeluje tudi Ljubljanjska mreža info točk - L’MIT. Druge članice, trenutno jih združuje 41, najdete na njihovi spletni strani.