european volunteer centre (cev)

Med njihovimi glavnimi cilji so razvoj in sistemska podpora prostovoljstvu, krepitev zmogljivosti prostovoljskih organizacij ter spodbujanje medsebojne solidarnosti s prostovoljskim delom. Cilje uresničujejo z  zagovorniškimi aktivnostmi ter sodelovanjem v procesih oblikovanja politik na  EU ravni, zagotavljanjem podpornega okolja za delovanje prostovoljskih organizacij z informiranjem, izobraževanji ter drugimi dogodki za krepitev zmogljivosti ter z ozaveščanjem splošne in strokovne javnosti o pomenu prostovoljstva.

Evropski prostovoljski center trenutno združuje več kot 60 prostovoljskih organizacij iz vse Evrope, prav tako je sam član povezovalne skupine Evropskega ekonomsko-socialnega odbora, mreže Civil Society Europe, Koalicije Erasmus+ ter Evropskega združenja nevladnih organizacij za spremljanje uresničevanja ciljev trajnostnega razvoja (SDG Watch Europe).

Kaj prinaša članstvo?

Članstvo v CEV prinaša številne ugodnosti, med drugim:

  • priložnost za izmenjavo izkušenj in znanj s sorodnimi organizacijami v Evropi ter možnost mreženja in skupnega partnerstva v EU projektih;
  • možnost udeležbe na številnih CEV dogodkih, kot so konference in študijski obiski;
  • dostop do usposabljanj in dejavnosti za krepitev zmogljivosti, ki bodo podpirala vaš strokovni razvoj;
  • informiranost o aktualnem dogajanju in razpisnih priložnostih.

Več o ugodnostih članstva si lahko preberete tukaj.

Članstvo prinaša tudi nekatere obveznosti, med drugim plačilo letne članarine, ki se razlikuje glede na tip članstva in letnega proračuna organizacije.

Kdo se lahko pridruži in kako?

Evropski prostovoljski center pozna več oblik članstva, in sicer polnopravno članstvo, pridruženo članstvo in partnerje:

  • kot polnopravni člani se jim lahko pridružijo organizacije, ki delujejo na področju spodbujanja in podpore prostovoljstvu na evropski, regionalni ali nacionalni ravni v Evropi;
  • kot pridružene organizacije pa se jim lahko pridružijo tudi lokalne prostovoljske organizacije iz Evrope.

Več o pogojih članstva najdete na njihovi spletni strani, kjer je dostopen tudi obrazec za včlanitev in druge informacije o članstvu. Ob tem naj opozorimo, da je pred odločitvijo za članstvo v mreži potrebno podrobno preučiti pogoje, ugodnosti in obveznosti, ki jih članstvo prinaša.

Je v CEV vključena tudi katera od slovenskih NVO?

Članica Evropskega prostovoljskega centra je Slovenska filantropija. Druge članice, CEV jih trenutno združuje več kot 60, najdete na njihovi spletni strani.