european public health alliance (epha)

V mrežo EPHA se poleg nevladnih organizacij vključujejo tudi druge neprofitne organizacije s področja javnega zdravja, kot so akademske institucije, agencije, združenja bolnikov in podobno. Članice se med seboj se precej razlikuje tako glede na velikost in nivo svojega delovanja, kot tudi glede na vsebinsko področje, na katerem so aktivne. Med njimi tako najdete od organizacij, ki se ukvarjajo s področjem duševnega zdravja, enakosti med spoloma, reproduktivnih pravic, e-zdravja, zdravja Romov, različnih oblik odvisnosti, zdravja otrok in mladostnikov,  specifičnih bolezni in motenj ter integrativne medicine do organizacij, katerih aktivnosti so posvečene zagovorništvu za uveljavljanje pravic s področja zdravstvenega varstva. Vsem, od vseevropskih mrež do manjših, lokalnih NVO, pa je skupno prizadevanje za izboljšanje javnega zdravstvenega varstva po Evropi, za pravične rešitve za soočanje z izzivi na tem področju ter za zmanjševanje neenakosti v zdravju.

Glavna področja delovanja Evropske zveze za javno zdravje (EPHA) so:

  • monitoring razvoja, izvajanja in sprejemanja zdravstvenih in drugih za zdravje pomembnih politik v institucijah EU in skrb za to, da so informacije o novih politikah in ukrepih javnega zdravja široko dostopne vsem ključnim deležnikom, vključno s politiki, javnimi uslužbenci, nevladnimi organizacijami in splošno javnostjo;
  • ozaveščanje nevladnih organizacij in splošne javnosti o razvoju politik, strategij, programov in ukrepov ter o njihovem vplivu na vsakdanje življenje in zdravje evropskih državljanov, vključno s spodbujanjem in podporo polnemu sodelovanju vseh zainteresiranih strani pri oblikovanju zdravstvenih in drugih za zdravje pomembnih politik;
  • svetovanje, izobraževanja in podporne aktivnosti za spodbujanje partnerskega sodelovanja tako med nevladnimi organizacijami kot tudi med nevladnimi organizacijami in odločevalci.

Kaj prinaša članstvo?

EPHA podpira svoje člane na več načinov: s svetovalnimi storitvami in podporo njihovim zagovorniškim aktivnostim, ponuja jim različne storitve za izgradnjo kapacitet, jim omogoča dostop do ključnih akterjev na področju oblikovanja zdravstvenih politik ter jih povezuje s številnimi sorodnimi organizacijami po celotni Evropi.

Članstvo v Evropski zvezi za javno zdravje prinaša številne ugodnosti, med drugim:

  • redno informiranost o aktualnih razpisnih priložnostih, zakonodajnih pobudah, poročilih in analizah ipd;
  • strokovno podporo v okviru delovnih skupin;
  • priložnost, da povečate prepoznavnost in prisotnost svoje organizacije na evropski ravni;
  • podporo vašim aktivnostim, pobudam, kampanjam ipd;
  • po potrebi pa tudi dodatno podporo v obliki svetovanja.

Na drugi strani prinaša članstvo tudi nekatere obveznosti, ena od njih je plačilo članarine na začetku vsakega koledarskega leta. Višina članarine je odvisna od letnega prihodka organizacije in je v letu 2019 znašala od 52.50 evrov za NVO s prihodki do 50.000 EUR letno, pa vse do 5,250 evrov za NVO s prihodki nad 1.000.000 EUR letno.

Več informacij o članstvu ter o ugodnostih in obveznostih, ki izhajajo iz članstva, najdete na njihovi spletni strani.

Kdo se lahko pridruži Evropski zvezi za javno zdravje?

Evropski zvezi za javno zdravje se lahko kot polnopravne članice pridružijo nevladne organizacije, aktivne na področju javnega zdravja. Podrobnejše informacije o pogojih članstva najdete na njihovi spletni strani.

Kako se včlaniti?

Organizacije, ki se želite pridružiti mreži EPHA, najdete prijavni obrazec in vse informacije v zvezi s postopkom včlanitve na njihovi spletni strani. Ob tem naj opozorimo, da je pred odločitvijo za članstvo v mreži potrebno podrobno preučiti pogoje, ugodnosti in obveznosti, ki jih članstvo prinaša.

Je v mrežo vključena tudi katera od slovenskih NVO?

Med slovenskimi organizacijami so članice EPHA Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo,  Center za zdravje in Razvoj Murska Sobota ter Brez izgovora Slovenija. Druge članice, EPHA jih trenutno združuje 81, najdete na njihovi spletni strani.