european network of outdoor sports (enos)

Glavni cilji mreže so:

  • promocija športa na prostem v Evropi;
  • ozaveščanje strokovne in laične javnosti, da šport na prostem prinaša okoljske, izobraževalne, socialne in gospodarske koristi posameznikom, skupnostim, regijam in narodom;
  • podpora organizaciji in upravljanju športa na prostem na nacionalni in nadnacionalni ravni;
  • pomoč pri pobudah, ki spodbujajo odgovoren in trajnosten dostop ter uporabo krajine, morskih območij, habitatov in ekosistemov.

Kaj prinaša članstvo?

Članstvo v Evropski mreži za šport na prostem (ENOS) prinaša številne ugodnosti, med drugim:

  • možnost partnerstva v EU projektih;
  • razvijanja idej in izmenjave znanj in dobrih praks z drugimi članicami;
  • dostop do publikacij in drugih informacij ENOS;
  • možnost promocije članskih organizacij ipd.

Poleg ugodnosti članstvo prinaša tudi nekatere obveznosti, med drugim plačilo članarine. Ta je v letu 2019 znašala od 100 evrov za nevladne organizacije do 500 evrov za vladne institucije.

Več informacij o članstvu ter o ugodnostih in obveznostih, ki izhajajo iz članstva, najdete na njihovi spletni strani.

Kdo se lahko pridruži?

Mreži ENOS se lahko pridružijo in skupaj z njimi razvijajo močnejšo vlogo športa na prostem organizacije iz vse Evrope, od nevladnih organizacij do vladnih služb, ki delujejo na področju športa na prostem. Za podrobnejše pogoje glejte njihovo spletno stran.

Kako se včlaniti?

Včlanite se tako, da podpišete evropsko listino ENOS za šport na prostem. Obrazec je objavljen na spletni strani ENOS. Ko obrazec prenesete in ga izpolnite, ga pošljete preko e-pošte. S plačilom članarine, ki se razlikuje glede na tip organizacije in se je v letu 2019 gibala od 100 € do 500 €, postanete uradni član ENOS. Ob tem naj opozorimo, da je pred odločitvijo za članstvo v mreži potrebno podrobno preučiti pogoje, ugodnosti in obveznosti, ki jih članstvo prinaša.