european network for education and training e.v. (eunet)

Med njihovimi dejavnostmi so izmenjava znanj in izkušenj, razvoj in distribucija novih metodično-didaktičnih rešitev, promocijske in ozaveščevalne dejavnosti, pa tudi zagovorniške aktivnosti. Uživa participatorni status pri Svetu Evrope in je tudi sama članica Platforme za vseživljenjsko učenje ter mreže Civil Society Europe.

Kdo se lahko pridruži mreži EUNET?

Evropska mreža za izobraževanje in usposabljanje je mreža, ki združuje nevladne organizacije, ki obveščajo in izobražujejo ljudi vseh starosti o Evropi ali drugače razširjajo evropsko idejo.

Kako se včlaniti?

Na njihovi spletni strani najdete prijavni obrazec, ki ga skupaj z zahtevanimi prilogami pošljete na njihov poštni ali e-mail naslov. Ob tem naj opozorimo, da je pred odločitvijo za članstvo v mreži potrebno podrobno preučiti pogoje, ugodnosti in obveznosti, ki jih članstvo prinaša.

Je v EUNET vključena tudi katera od slovenskih NVO?

Članici EUNET sta Evropska hiša Maribor in Evropska hiša Nova Gorica. Druge članice, mreža jih trenutno združuje 78, najdete na njihovi spletni strani.