european network against racism (enar)

Mreža za boj proti rasizmu ENAR, ki je bila ustanovljena leta 1998, ima svoje članice v 27 državah članicah EU ter nekaterih državah EGP in državah Sveta Evrope. Organizacije članice se med seboj razlikuje tako glede na velikost in nivo svojega delovanja kot tudi glede na naravo svojega dela. Povezuje od nacionalnih do lokalnih NVO, ki delujejo na področju zagovorništva, zagotavljanja informacij in raziskovanja, do sindikatov in verskih organizacij.

Ena od poglavitnih nalog mreže je podpora in krepitev zmogljivosti nevladnih organizacij za učinkovitejše delovanje na področju boja proti rasizmu ter krepitev njihovega vpliva na sooblikovanje evropskih politik. Aktivni so na področju antisemitizma, antigipsizma, islamofobije, afrofobije, zločinov iz sovraštva in sovražnega govora, enakosti med spoloma, diskriminacije v zaposlovanju, migracij in varnostnih politik.

Kaj prinaša članstvo?

Članstvo v Mreži za boj proti rasizmu ENAR prinaša številne ugodnosti in priložnosti, med drugim:

  • možnost vpliva na politike EU na področju boja proti diskriminaciji in boja proti rasizmu;
  • večji učinek vaših zagovorniških akcij tako na evropski kot na nacionalni ravni;
  • izmenjavo izkušenj in informacij z drugimi protirasističnimi organizacijami po vsej Evropi, vključno z možnostjo sodelovanja v projektih po vsej EU;
  • informiranost o aktualnem dogajanju na tem področju, svetovanja, usposabljanja, krepitev zmogljivosti in podporo pobudam za financiranje projektov ter večjo prepoznavnost.

Na drugi strani članstvo prinaša tudi nekatere obveznosti, med drugim plačilo članarine. Višina letne članarine je odvisna od letnih prihodkov organizacije in je v letu 2019 znašala od 50 evrov za manjše NVO z letnim proračunom do 20.000 EUR, pa vse do 1000 EUR za NVO, ki letno razpolagajo z več kot dvema milijonoma evrov.

Več o ugodnostih in obveznostih, ki izhajajo iz članstva, najdete na spletni strani mreže.

Kdo se lahko pridruži mreži?

Mreži ENAR se lahko pridružijo organizacije, ki delujejo na področju boja proti rasizmu in diskriminaciji v eni od evropskih držav. Podrobnejše informacije najdete na spletni strani mreže

Kako se včlaniti?

Včlanite se tako, da najprej izpolnite obrazec na njihovi spletni strani. Po oddanem izpolnjenem obrazcu pa se vam bodo iz ENAR oglasili z vsemi ustreznimi informacijami, kako prijavo uspešno zaključiti. Ob tem naj opozorimo, da je pred odločitvijo za članstvo v mreži potrebno podrobno preučiti pogoje, ugodnosti in obveznosti, ki jih članstvo prinaša.

Je katera od slovenskih NVO članica ENAR?

Člani vseevropske mreže za boj proti rasizmu ENAR so Zavod KROG, Inštitut za afriške študije in Društvo Parada ponosa.