european confederation of youth clubs (ecyc)

Kaj prinaša članstvo?

Članstvo v ECYC prinaša številne ugodnosti, med drugim:

  • dostop do informacij o relevantnih razpisnih priložnostih ter drugem aktualnem dogajanju,
  • izmenjavo informacij, znanj in idej med članicami,
  • možnost sooblikovanja politik in zastopanje na EU ravni,
  • podporo pri organizacijskem in strokovnem razvoju organizacije ter mladinskih delavcev in prostovoljcev.

Na drugi strani članstvo prinaša tudi nekatere obveznosti, med drugim plačilo članarine.

Več o ugodnostih in obveznostih članstva najdete na njihovi spletni strani (.pdf).

Kdo se lahko pridruži?

ECYC se lahko pridružijo krovne ali mrežne nevladne organizacije, ki podpirajo mladinske klube ali centre na lokalni ali regionalni ravni, spodbujajo odprto mladinsko delo in/ali izvajajo neformalna izobraževanja z mladimi, imajo sedež v eni od držav članic Sveta Evrope in niso organizirane kot politična stranka, cerkev ali druga verska skupnost. Podrobnejše pogoje za članstvo najdete na njihovi spletni strani (.pdf).

Kako se včlaniti?

Organizacije, ki se želijo pridružiti ECYC, najdejo vse informacije o postopku včlanitve ter o obveznostih, ki izhajajo iz članstva, na njihovi spletni strani.

Je v mrežo vključena tudi katera od slovenskih NVO?

Trenutno v ECYC ni vključena nobena od organizacij iz Slovenije. Članice, mreža jih združuje 20, najdete na njihovi spletni strani.