european association of development research and training institutes (eadi)

Mreža EADI spodbuja interdisciplinarno raziskovanje in izobraževanje na področju razvojnih študij ter izmenjavo informacij med evropskimi znanstveniki in akademiki na področju razvojnih vprašanj.

Kaj prinaša članstvo?

Članstvo v mreži EADI prinaša številne ugodnosti, med drugim:

  • krepitev prepoznavnosti članskih organizacij ter njihovega dela in raziskovalnih aktivnosti z razširjanjem informacij preko kanalov EADI,
  • možnost aktivnega sodelovanja v delovnih skupinah in na dogodkih EADI,
  • možnost sodelovanja in mreženja s ključnimi akterji na področju razvojnega raziskovanja,
  • dostop do informacij o aktualnih razpisnih priložnostih, do študij in publikacij.

Na drugi strani članstvo prinaša tudi nekatere obveznosti, med drugim plačilo članarine. Višina letne članarine je odvisna od tipa članstva in letnih prihodkov organizacije. V letu 2019 je za institucije z letnim prihodkom do 0,5 milijona evrov znašala 250 evrov.

Več o ugodnostih in obveznostih članstva, ki zavisijo glede na tip članstva, najdete na njihovi spletni strani.

Kdo se lahko pridruži?

Mreži EADI se lahko pridružijo organizacije in posamezniki iz Evrope, ki delujejo na področju razvojnega raziskovanja in usposabljanj.

Poznajo štiri oblike članstva:

  • institucionalno članstvo – institucionalni člani so raziskovalni inštituti, univerze in univerzitetni oddelki, NVO in think tanki ter nacionalna znanstvena združenja;
  • pridruženo članstvo – pridruženi člani so vladne agencije, podjetja ter finančne organizacije;
  • individualno članstvo – individualni člani so strokovnjaki s področja razvojnega raziskovanja/usposabljanj;
  • študentsko članstvo – študenti razvojnega sodelovanja in mednarodnih odnosov.

Več informacij o pogojih članstva najdete na njihovi spletni strani.

Kako se včlaniti?

Organizacije, ki se želite pridružiti mreži EADI, najdete prijavni obrazec na njihovi spletni strani. Ob tem naj opozorimo, da je pred odločitvijo za članstvo v mreži potrebno podrobno preučiti pogoje, ugodnosti in obveznosti, ki jih članstvo prinaša.

Je v mrežo vključena tudi katera od slovenskih NVO?

V Evropsko zvezo inštitutov za razvojno raziskovanje in usposabljanja (EADI) je včlanjena SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč. Član EADI je tudi Center za proučevanje mednarodnih odnosov, ki deluje v sklopu Inštituta za družbene vede Fakultete za družbene vede v Ljubljani. Druge članice, EADI jih trenutno združuje 150, najdete na njihovi spletni strani.