european association for the education of adults (eaea)

Evropsko združenje za izobraževanje odraslih (EAEA) spodbuja izobraževanje odraslih ter vključevanje v neformalne oblike izobraževanja, s posebnim poudarkom na skupinah, ki so med udeleženci izobraževanja zastopane v manjši meri. Med poglavitnimi dejavnostmi EAEA so zagovorništvo z vključevanjem v oblikovanje politik, sodelovanjem z evropskimi institucijami, nacionalnimi vladami ter mednarodnimi in medvladnimi organizacijami; zagotavljanje izobraževalnih, raziskovalnih, analitičnih in drugih gradiv; informiranje; mreženje ter povezovanje s svojimi članicami.  

Kaj prinaša članstvo?

Članstvo v Evropskem združenju za izobraževanje odraslih prinaša številne ugodnosti, med drugim:

  • dostop do informacij o novih politikah in ukrepih, izobraževanjih in drugih dogodkih s področja izobraževanja odraslih,
  • krepitev prepoznavnosti vaše organizacije in možnost za razširjanje informacij o vaših dogodkih, izobraževanjih, publikacijah … preko informacijskih kanalov EAEA,
  • možnost povezovanja in sklepanja partnerstev s sorodnimi organizacijami v EU,
  • podporne aktivnosti na področju zagovorništva in vodenja projektov ter
  • možnost študijskih obiskov.

Na drugi strani članstvo prinaša tudi nekatere obveznosti, med drugim plačilo članarine, pri čemer je višina letne članarine odvisna od letnih prihodkov organizacije in vrste članstva. V letu 2019 je za polnopravne članice z letnim prihodkom do 200 000 evrov znašala 382 evrov, za tiste z letnim prihodkom nad milijon evrov pa 5 721 evrov.

Več o ugodnostih in obveznostih članstva najdete na njihovi spletni strani.

Kdo se lahko pridruži?

Evropskemu združenju za izobraževanje odraslih se lahko pridružijo neprofitne institucije, organizacije in združenja iz držav članic Sveta Evrope, ki delujejo na področju izobraževanja odraslih. Poznajo dve vrsti članstva:

  • polnopravno članstvo – polnopravni člani so neprofitne organizacije, ki opravljajo vlogo nacionalne koordinatorke izobraževanja odraslih v posamezni državi;
  • pridruženo članstvo - pridruženi člani so druge lokalne, regionalne in mednarodne organizacije, ki delujejo na področju spodbujanj/izvajanja izobraževanja odraslih.

Več informacij o pogojih članstva ter o ugodnostih in obveznostih, ki jih to prinaša, najdete na njihovi spletni strani oziroma v statutu mreže.

Kako se včlaniti?

Prijavni obrazec najdete na njihovi spletni strani. Ob tem naj opozorimo, da je pred odločitvijo za članstvo v mreži potrebno podrobno preučiti pogoje, ugodnosti in obveznosti, ki jih članstvo prinaša.

Je v mrežo vključena tudi katera od slovenskih NVO?

Polnopravna članica Evropskega združenja za izobraževanje odraslih je ena nevladna organizacija iz Slovenije - Andragoško društvo Slovenije. Polnopravni član je še skupnost  zavodov Zveza Ljudskih Univerz Slovenije,  kot pridružen član pa z EAEA sodeluje Andragoški Center Slovenije.

Druge članice, EAEA jih trenutno združuje 142, najdete na njihovi spletni strani.