european anti-poverty network (eapn)

 

Mreža EAPN tudi v Sloveniji

Maja 2019 je 13 organizacij s podpisom pravil delovanja ustanovilo Mrežo organizacij, ki delujejo na področju revščine in socialne izključenosti – EAPN Slovenija. Na ustanovnem srečanju so organizacije že izpostavile nekatera področja, na katerih bi želele s skupnim delom prispevati k zmanjšanju revščine in socialne izključenosti (npr. dolgotrajna oskrb, dostop do zdravstvenih storitev, dodatek za delovno aktivnost, problematika mladih brezposelnih LGBT oseb), področja se bodo prilagajala potrebam glede na interes in kapacitete članic.

 

Članstvo v mreži

Članica mreže lahko postane vsaka organizacija, tudi neregistrirana, katere namen je prispevati k zmanjšanju revščine in socialne izključenosti.

Za sprejem v članstvo mora organizacija koordinatorju mreže posredovati: 

 • izpolnjeno pristopno izjavo,
 • ustanovni akt ali statut, iz katerega je razviden namen delovanja,
 • priporočilo za članstvo vsaj dveh obstoječih članic mreže.

 

Pravila delovanja mreže EAPN Slovenija  Pristopna izjava za članstvo v EAPN Slovenija

OBSTOJEČE ČLANICE MREŽE:

 • Društvo Delavska svetovalnica                                                                               
 • Društvo FER                                                                                                                    
 • Društvo Gibanje za dostojno delo in socialno družbo                                   
 • Društvo Informacijski center Legebitra                                                               
 • Društvo Kralji ulice
 • Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote
 • Društvo ŠKUC                                                                                                     
 • Društvo Ženski lobi Slovenije                                                                                  
 • Mirovni inštitut                                                                                                                             
 • Mozaik, društvo za socialno vključenost                                                                            
 • OPRO, zavod za aplikativne študije                                                                      
 • RKS - Območno združenje Ljubljana 
 • Univerza za tretje življenjsko obdobje                                                                   
 • Zavod Transakcija
 • Zavod Tri
 • Zveza društev upokojencev Slovenije
 • Zveza prijateljev mladine Domžale
 • Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje
 • Zveza prijateljev mladine Slovenije

KONTAKT KOORDINATORJA

ZAČASNI KOORDINATOR: Goran Lukić
goran.lukic@delavskasvetovalnica.si

Novice

Poročilo o spremljanju revščine in socialne izključenosti v Sloveniji 2022

Datum objave: 18. 10. 2022

EAPN Slovenija je objavila tretje poročilo o spremljanju revščine in socialne izključenosti v Sloveniji za leto 2022, v katerem med drugim opozarjajo na problem kombinirane revščine, ki je država ne naslavlja ustrezno.

Izjava ob mednarodnem dnevu boja proti revščini Poročilo o spremljanju revščine in socialne izključenosti v Sloveniji 2022

 

Poročilo o spremljanju revščine in socialne izključenosti v Sloveniji 2021

Datum objave: 18. 10. 2021

EAPN Slovenija je izdala drugo poročilo o spremljanju revščine in socialne izključenosti v Sloveniji. V poročilu najprej predstavijo nekaj statistik za zadnje obdobje, ki pričajo o poglabljanju revščine in neenakosti v Sloveniji. V nadaljevanju problematizirajo položaj starejših, ki se je v zadnjem obdobju poslabšal. Sledijo ključni izzivi iz pričevanj oseb z izkušnjo revščine, zlasti minimalnega dohodka, dejavnikov vpliva na življenje v revščini, vpliv pandemije covida-19, dostopnosti do stanovanj in storitev. Kot dodatno poglavje v tem poročilu izpostavljajo terenske izkušnje nevladnih organizacij na področju intimnopartnerskega in družinskega nasilja. Nato izpostavijo problematiko, s katero se soočajo (delovni) invalidi in invalidke. Sledijo dobre prakse pri zmanjševanju revščine in socialne izključenosti ter sklepne misli in priporočila za politike. Skozi celotno poročilo se prepletajo pričevanja, razmišljanja, predlogi in zgodbe oseb z izkušnjo revščine.

Poročilo o spremljanju revščine in socialne izključenosti v Sloveniji 2021

 

EAPN Slovenija pozval k čimprejšnji vrnitvi otrok v šole

Datum objave: 19. 1. 2021

Poziv humanitarnih organizacij za pomoč otrokom in družinam

 

Poročilo o spremljanju revščine v Sloveniji 2020

Datum objave: 19. 10. 2020

EAPN Slovenija je izdala prvo poročilo o spremljanju revščine v Sloveniji. V poročilu ugotavljajo porast revščine v času pandemije in opozarjajo, da bodo posledice pandemije in novi zaščitni ukrepi zelo prizadeli že tako ranljive skupine. Snovalce ukrepov zato pozivajo k podrobnemu branju poročila, v katerem EAPN Slovenija navaja konkretne predloge in priporočila. Več informacij in povezavo na poročilo najdete tukaj