eurochild

Eurochild, ki je bil ustanovljen leta 2004, trenutno združuje 176 organizacij iz 35 držav. Članice se med seboj precej razlikuje tako glede na velikost in nivo svojega delovanja kot tudi glede na vrsto aktivnosti, ki jih izvajajo, vsem pa je skupno prizadevanje za pravice in dobrobit otrok. Med člani tako najdete nacionalne mreže za pravice otrok, organizacije, ki zagotavljajo socialno varstvene storitve, zagovorniške in raziskovalne organizacije ter tudi vladne službe in akademske institucije. Med področji njihovega dela so spodbujanje otrokovih pravic, boj proti revščini otrok, podpora družini in starševstvu, predšolska vzgoja in varstvo, alternativna nega, participacija otrok in mladostnikov in drugo.

Kaj prinaša članstvo?

Članstvo v mreži Eurochild prinaša številne ugodnosti, med drugim:

  • postanete z včlanitvijo del mreže, ki si prizadeva za uveljavljanje pravic in dobrega počutja otrok;
  • dobite priložnost za izmenjavo izkušenj in znanj s sorodnimi organizacijami v Evropi, za vzajemno učenje in sklepanje novih partnerstev;
  • pridobite dostop do usposabljanj in dejavnosti za krepitev zmogljivosti, ki bodo podpirala vaše zagovorniške aktivnosti in strokovni razvoj;
  • pridobite dostop do najnovejših novic o razvoju politik, o dogodkih, možnostih financiranja ....

Članstvo prinaša tudi nekatere obveznosti, med drugim plačilo letne članarine. Višina članarine se razlikuje glede na tip organizacije in način sodelovanja in je v letu 2019 znašala od 100 evrov za organizacije z letnim proračunom do 100 000 evrov, pa vse do 1000 evrov za organizacije z letnim proračunom nad milijon evrov.

Več informacij o ugodnostih in obveznostih, ki izhajajo iz članstva, najdete na njihovi spletni strani.

Kdo se lahko pridruži?

Članstvo je odprto za organizacije (tako nevladne organizacije kot akademske institucije in vladne službe) in posameznike, ki delujejo na področju spodbujanja pravic in blaginje otrok in mladih.

Poznajo več oblik članstva, kriteriji oz. pogoji za včlanitev se razlikuje glede na tip članstva, prav tako obveznosti, vključno z višino članarine, ki iz tega izhajajo. Vse informacije najdete na njihovi spletni strani.

Kako se včlaniti?

Na njihovi spletni strani najdete prijavni obrazec, ki ga skupaj z zahtevanimi prilogami, med drugim kopijo statuta in zadnjega finančnega poročila, pošljete na njihov poštni ali e-mail naslov. Ob tem naj opozorimo, da je pred odločitvijo za članstvo v mreži potrebno podrobno preučiti pogoje, ugodnosti in obveznosti, ki jih članstvo prinaša.

Ali je katera od slovenskih organizacij članica mreže?

Članici mreže Eurochild sta dve slovenski nevladni organizaciji: Zveza prijateljev mladine Slovenije in mreža ZIPOM (Središče za zagovorništvo in informiranje o pravicah otrok in mladostnikov). Član je tudi Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo. Druge članice, Eurochild jih trenutno združuje 176, najdete na njihovi spletni strani.