culture action europe

CAE si prizadeva za izboljšanje položaja umetnosti in kulture v Evropi in širše, kar dosegajo z:

Kaj prinaša članstvo?

Članstvo v Culture Action Europe prinaša številne ugodnosti:

  • mreža je neprecenljiv vir informacij, člane na mesečni ravni obvešča o najnovejšem dogajanju na področju kulturnih politik in o novih raziskavah, publikacijah;
  • ponuja vam možnosti povezovanja in sklepanja partnerstev s sorodnimi organizacijami v EU, člani pridobijo dostop do spletne platforme, ki povezuje članske organizacije iz 27 različnih držav;
  • s članstvom pridobite možnost aktivnega sodelovanja v aktivnostih CAE na področju zagovorništva in sooblikovanja kulturnih politik, v raziskovalnih aktivnostih, kampanjah in projektih ter drugih dogodkih mreže.

Na drugi strani članstvo prinaša tudi nekatere obveznosti, med drugim plačilo članarine, pri čemer je višina letne članarine odvisna od letnih prihodkov organizacije. V letu 2019 je znašala od 132 evrov za posameznike ter 297 evrov za manjše NVO z letnim proračunom do 150.000 EUR, pa vse do 1403 EUR za NVO, ki letno razpolagajo z več kot 750 000 evrov.

Več o ugodnostih in obveznostih članstva najdete na njihovi spletni strani.

Kdo se lahko pridruži?

Mreži Culture Action Europe se lahko pridružijo nevladne organizacije, akademske institucije, javne ustanove in vladne institucije ter posamezniki z najrazličnejših področij kulture, od uprizoritvenih umetnosti, literature, vizualne umetnosti, medijev, glasbe, kulturne dediščine in oblikovanja do izobraževanja, zagovorništva ter čezsektorskih aktivnosti. Združujejo tako organizacije, ki delujejo na lokalni ali nacionalni ravni, kot tudi mednarodne mreže. Poznajo različne tipe članstva, članstvo je odprto tudi za posameznike.

Kako se včlaniti?

Prijavni obrazec najdete na njihovi spletni strani. Ob tem naj opozorimo, da je pred odločitvijo za članstvo v mreži potrebno podrobno preučiti pogoje, ugodnosti in obveznosti, ki jih članstvo prinaša.

Je v mrežo vključena tudi katera od slovenskih NVO?

Članici Culture Action Europe sta Društvo Asociacija in Motovila. Druge člane mreže, trenutno jih šteje 147, najdete na tej povezavi.