concord europe

Med poglavitnimi nalogami mreže CONCORD so spremljanje ter sooblikovanje razvojnih politik in zakonodaje, uveljavljanje interesov razvojnih NVO, spodbujanje socialne pravičnosti in doseganja ciljev trajnostnega razvoja ter prizadevanje za razvoj in krepitev dialoga med evropskimi razvojnimi nevladnimi organizacijami in institucijami na evropski ravni.

Osredotočeni so na štiri ključna področja dela: